info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Ticaret HukukuZorunlu Ticaret Kanunu Arabuluculuk

21 Şubat 2020
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/ticaret-hukuku-zorunlu-arabuluculuk.jpg

Değiştirilen Türk Ticaret Kanunu ve Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun ilgili maddeleri gereği 2019 yılı itibariyle Ticari Anlaşmazlıkların öncelikli ve zorunlu olarak Arabuluculuk ile çözümlenmesi yoluna gidilmesi şartı getirilmiştir. Bu sayede;

  • Başvurucu taraf ihtilaf yaşanan alacak üzerinde müzakere imkanı elde etmekte.
  • Karşı taraf borcunun talep edilen kadar olmadığını yada işin eksik yapıldığını ileri sürerek pazarlık şansı elde etmekte.
  • Tarafların ticari itibarının zedelenme ihtimali ortadan kalkmakta.
  • Alacağın kısa sürede elde edilmesi imkanı doğmakta.
  • Daha az yargılama gideri ödenmekte.
  • Anlaşılan konularda daha sonra dava açılma durumu ortadan kalkmaktadır.

Ticaret Kanunu Arabuluculuk Başvuru ve Müzakere Süreci

Başvurucu taraf taleplerini içerir dilekçeyi hazırlayarak arabuluculuk bürosuna başvuracaktır. Başvurunun ardından büro tarafından tayin edilen arabulucu taraflara ulaşarak toplantı için gün belirleyecek ve görüşmeye çağıracaktır. Büroya yapılan başvuruların yanı sıra taraflar belirleme tutanağı ile de kendi aralarında yasal bir arabulucu tayin edebilirler. Başvurucu sicile kayıtlı bir arabulucuya başvurarak karşı taraf ile anlaşmak istediğin beyan edebilir. Arabulucu ise karşı tarafa ulaşarak kendisine bir başvuru olduğunu ve toplantı yapmak istediğini beyan eder. Karşı taraf da bu çağrı kabul eder ve belirleme tutanağını imzalarsa yasal olarak büroya yapılan başvuru gibi süreç değerlendirilir ve görüşmeler yapılabilir.

Ticari Arabuluculuk Süreci ve Davanın Açılması

Ticari alacak davasının arabulucuya başvurmadan açılması halinde, kanuni zorunluluğa uyulmaması nedeniyle mahkemece davanın dava şartı yokluğu nedeniyle herhangi bir işlem yapılmaksızın reddedilmesine karar verilecektir. Eğer müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varılamazsa, davacı, anlaşmaya varılmadığını gösteren dava dilekçesine orijinal raporu veya onaylanmış bir kopyasını iliştirmelidir. Bu koşulun yerine getirilmemesi halinde ise mahkeme, anlaşmanın sağlanamadığını gösterir son tutanağın belirli bir süre içinde davacıya mahkemeye sunulması gerektiği belirtilen bir ihtarat gönderir, aksi takdirde dava reddedilir. Bildirimin gerekliliği davacı tarafından yerine getirilmezse, dava dilekçesinin diğer tarafa bildirilmesinden önce davanın reddi kararı verilecektir.

Arabuluculuk Giderleri Kim Tarafından Karşılanır

Müzakereler sonucunda anlaşma sağlanması halinde tarifede belirtilen tutarlarda arabuluculuk ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Kabul görmüş kural yarı yarıya olsa da taraflar kendi aralarında bu ücretin kimin tarafından ödeneceğini kararlaştırabilirler. Anlaşma sağlanamadığında ise herhangi bir ücret ödenemeyecektir ancak dava sonucunda kamu tarafımdan kaybeden taraftan ücret tahsil edilir. Ancak taraflardan birinin geçerli bir mazeret olmaksızın toplantıya katılmaması halinde ileride mahkeme tarafından haklı çıksa dahi arabuluculuk ücretini ödenmesi kararı çıkacaktır. Yani arabuluculuk görüşmelerine katılmamak ileride yargılama giderlerin maruz kalınmasına yol açabilir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr