info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuVasiyetname Nasıl Hazırlanır

9 Mart 2018

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır sorusunun birden çok yanıtı vardır. (T.M.K 531) Kanunda belirtilen yolların kısaca açıklamak gerekirse;

 1. Resmi Vasiyetname (T.M.K. 532)
  • Vasiyetnamenin yetkili memur vasıtasıyla iki şahit eşliğinde hazırlanmalıdır.
  • Bu memur Noter, Sulh Hakimi yada kendisine vasiyetname hazırlayabilmesi için resmi yetki verilmiş kişidir.
  • Miras bırakan kişi mirasına ilişkin beyanlarını kendi iradesi ile memura söyler. Memur bu bilgileri kayda geçirdikten sonra miras bırakana belgeyi verir. Miras bırakan iki şahit huzurunda belgeyi okur ve imzalar.
  • Şahitlerin Vasiyetnamesi okuması gerekmez. Sadece kişinin bu belgeyi okuyup onayladığına ilişkin şahitlik ederler.
  • Eğer kişi okur yazar değil yada okumaya ilişkin bir engeli var ise şahitler huzurunda belgenin okunması zorunludur.
  • Şahitler kesinlikle akraba, eş, çocuk v.s alt ve üst soydan biri olmamalıdır.
 2. El Yazılı Vasiyetname (T.M.K. 538)
  • Miras Bırakan kişi vasiyetini baştan sona kendi yazısı ile yazmak zorundadır.
  • Kişiler bu vasiyeti hazırlarken avukatlarından hukuki destek alabilirler.
  • Belge Ay, Gün ve Yıl bilgilerini içermelidir.
  • Vasiyetname yazıldıktan sonra açık yada kapalı halde yukarıda yazılan memur sıfatındaki kişilere teslim edilir.
 3. Sözlü Vasiyetname (T.M.K 539..)
  • Sözlü vasiyetname için resmi ve yazılı vasiyetnamenin oluşturulmasına engel zorunlu hallerin bulunması gerekmektedir. Örnek olarak kişinin ölmek üzere olması, ulaşım sağlanamaması, savaş durumu, hastalıklar v.s
  • Miras bırakan kişi vasiyetini iki tanığa söyler ve yazmalarını, yada en kısa zamanda yazdırmalarını ister.
  • Bu kişiler kendilerine düşen bu görevi en kısa zamanda Sulh Hukuk hakimine bildirirler.
  • Askerlik durumunda Subay konumunda Teğmen ve üzeri rütbeliler, hastanede ise o durumdaki en yetkili doktor, ülke dışında gerçekleşen ulaşım araçlarında ise en yetkili kişi resmi memur yerine geçer.
  • Yukarıda belirtilen tanıklığın yasaklılık halleri burada da geçerlidir.

Vasiyetnamenin Geçerli Olması 

Vasiyetnamenin Geçerli olabilmesi için yapılması gerekenler başka bir yazıda incelenmiş olup aşağıdaki yazı üzerine tıklayarak gerekli sayfaya ulaşılabilir.

Vasiyetnamenin Açılması ve Tenfizi

blank
Vaziyetname Nasıl Hazırlanır

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır sorusu avukatlara sık sık danışılan konulardan biri olup, ölümü halinde mal varlığının ne şekilde paylaştırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini kişinin açıklaması en doğal hakkıdır. Ölüm halinde kişilerin yaşamı boyunca edindiği malları (saklı pay hakları ayrı olmak üzere) kendi serbest iradeleri ile paylaştırması da tartışmasızdır. (T.M.K 514)

Vasiyetname hazırlamanın birden çok yolu olsa da en sağlam ve geçerli yol yukarıda izah edilen noter tarafından saklanan vasiyetnamedir. (M.K.532) Noter ölüm halinde ilgili Sulh Hukuk Hakimliği’ne gönderilmek üzere muhafaza Vasiyetnameyi saklar. Ayrıca Vasiyetnamenin varlığı da kişinin kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilir. Nüfus Müdürlüğü kişinin kaydına ilgili Noterlikte vasiyetname olduğunu işler. Ölüm halinde ölüm kaydı işlenirken karşılaşılan vasiyetnamenin varlığı karşısında Noterliğe bildirimde bulunulur.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr