info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuVasiyetname Nasıl Yazılır

12 Mart 2018

Vasiyetname Nasıl Yazılır sorusunun birden çok cevabı olmakla birlikte vasiyetname nasıl hazırlanır konulu yazının öncelikle okunması faydalı olacaktır. Vasiyetnamenin Nasıl Yazıldığına gelecek olursak;

El Yazısı İle Vasiyetname Yazılması

Kişi kendi el yazısı ile vasiyetnamesini yazabilir. Her ne kadar kanunda vasiyetnamenin resmi memura açık yada kapalı olarak verilmesi yazsa da uygulamalarda eğer kişinin kendi el yazısı ürünü olduğu kuvvetli deliller ile ispatlanabiliyorsa el yazılı vasiyetname geçerlilik kazanır.

El Yazısı ile vasiyetname yazılmasında dikkat edilmesi gerekenler; kesinlikle tüm yazıların miras bırakan kişiye ait olması ve bizzat kendisi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca Vasiyetnamenin yazıldığı yer, gün, ay, yıl olarak tarihin yazılması da gerekmektedir. Miras bırakmak isteyen kişi öncelikle hangi mallarının nasıl değerlendirileceğini yasa mallarının kime verileceğini belirledikten sonra mümkünse temiz bir kağıda VASİYETNAMEMDİR şeklinde bir başlıkla yazmaya başlayabilir. Daha sonra belirlediği hususları maddeler halinde bu malımı bu kişiye, bu malımı bu kişiye miras bırakıyorum şeklinde yazdıktan sonra yer ve tarih bilgilerini yazarak altını imzalar. Birden fazla sayfa var ise bütünlüğün olduğunu ispatlar şekilde sayfa numarası verip zımbalaması faydalı olacaktır. Daha sonra bu belgenin Resmi Memura (Noter, Sulh Hakimi v.s) teslimi ispatı kolaylaştıracaktır. Eğer böyle bir imkanı yoksa ulaşılabilecek şekilde muhafaza etmesi gerekmektedir. Mümkünse vasiyetnamenin yazıldığından ilerde tanıklık edebilecek kişiler haberdar edilebilir. Bu şekilde hazırlanan bir vasiyetname bulunduğunda derhal Sulh Hukuk hakimliğine müracaat edilmelidir. Vasiyetname içeriğindeki yazının ve imzanın miras bırakana ait olup olmadığı daha önce herhangi bir yerde (mümkünse resmi kurumlarda) kullandığı yazı ve imzalar kriminal olarak karşılaştırıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Yoksa her vasiyetname kişinin kendi el yazısını içerdiği gerekçesiyle kabul edilemez. El Yazılı Vasiyetname Örneği için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Vaziyetname Nasıl Yazılır
Vaziyetname Nasıl Yazılır

Resmi Memur Huzurunda Vasiyetnamenin Yazılması

Vasiyetname Nasıl Yazılır sorusuna verilebilecek en sağlam yanıt, Resmi Memur huzurunda yazılan vasiyetname diyebiliriz. Çünkü geçersizliğinin ispatı mümkün değildir. Süreç olarak ise miras bırakacak kişi öncelikle mallarının nasıl paylaştırılacağına karar verdikten sonra bunları memura söyleyerek yazılmasını ister. Memur kişinin talepleri doğrultusunda belgeyi hazırlar ve kişinin onayından sonra tanıklarla birlikte imza altına alınır. Memur olarak genellikle Noterlikler tercih edilmektedir. Noterler hazırlanan Vasiyetnameye kişinin açık kimlik bilgilerini, yeri ve tarih bilgilerini de yazarak muhafaza ederler. Vasiyetname Örneği için yazının üzerine tıklayabilirsiniz.

Sözlü Vasiyetnamenin Yazılması

Okuma yazması olmayan, kendisinin yazmasına engel halde bulunan şartlar altında kişiler vasiyetnamenin yazdırılmasını sağlayabilirler. Eğer miras bırakan kanunda yazılan şartlar altında bir kişiye sözlü vasiyetname bırakıyorsa bu kişi yada kişiler ilk fırsatta talepleri kendileri yazabilecekleri gibi en kısa zamanda yetkili memura bildirerek memur tarafından yazılmasını sağlayabilirler.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr