Velayet Davası

Velayet Davası Müşterek çocuğun boşanma sonrası yasal haklarını temsil edecek kişinin tespiti için açılan dava türüdür. Boşanma ile birlikte açılabileceği gibi boşanma sonrası da açılabilmektedir. Boşanma sonrası açılacak velayet davası, daha önce verilen velayetin değiştirilmesi için açılacaktır.

Velayet Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Bu dava için Görevli Mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yetkili Mahkeme ise eşlerin ikamet yeri yada müşterek çocuğun doğduğu yer mahkemeleridir. Dava avukat ile takip edilebileceği gibi avukat olmadan da taraflarca açılıp takip edilebilir. Ancak hak kaybına uğranılmaması içi

Boşanma Davası İle Açılan Velayet Davası

Boşanma Davası ile birlikte açılan Velayet Davası daha önce düzenlenmeyen velayetin ilk kez düzenlenmesi için açılan ve boşanma ile beraber görülen davadır. Dava devam ederken ise geçici olarak çocuğa tedbiren velayet belirlenir. Tedbiren Velayet ise esas karar olmayıp dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun menfaati için belirlenmektedir.

Boşanma Gerçekleşmeden Açılan Velayet Davası

Boşanma gerçekleşmeden bu dava açılamaz. Ancak ayrı yaşayan ve henüz boşanmamış eşler çocuklarını görmek için dava açabileceklerdir. Bu sayede açılan dava ile belirli günlerde çocuğun anne yada babada kalması sağlanacaktır. Velayet ise boşanma gerçekleşmediğinden halen anne ve baba üzerinde olacaktır.

Velayet Davası

Velayet Davası

Kesin Karar Verildikten Sonra Velayetin Alamayan Tarafın Durumu

Çocuğun velayeti kesin olarak bir tarafa verildiği taktirde velayeti alamayan taraf için ise görüş zamanı belirlenir. Bu görüş zamanlarında ise velayeti alamayan taraf çocuğu belirlenen gün ve saatte alır ve yine mahkemece belirlenen gün ve saatte teslim eder. Bu sayede aile içi kişisel ilişkilerin bozulmaması sağlanmaktadır. Her ne kadar taraflar artık ayrı olup karı koca ilişkileri kalmasa da çocuk için durum değişmez ve annesi yine annesi, babası ise yine babasıdır. Bu sebeple görüş günlerinde zorluk çıkarmadan çocuğun eski eşe teslimi çocuğun kişisel gelişimi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için çok önemlidir. Ancak tüm görüşmelere rağmen halen çocuk teslim edilmiyor ve görüş günlerine riayet edilmiyor ise çocuğun bulunduğu yer icra dairelerinde Çocuğun Teslimi için icra takibi yapılmalıdır.