info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuVeraset İlamı Nedir?

5 Nisan 2018

Veraset İlamı; Miras Hukuku kapsamında incelenmekte olup miras bırakan kişinin mirasçılarını gösterir belgedir. Mirasçılık Belgesi olarak da anılmaktadır. Veraset İlamı olmadan mirasçıların miras bırakanın mal varlığından hangi oranda hak sahibi olduğunu bilmek mümkün değildir. Bu sebeple ölüm yada gaiplik gibi mirasa hak kazanılması halinde kişilerin Veraset İlamı çıkarması gerekmektedir.

Nereden Alınır

Veraset ilamı Noterlerden alınabileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemelerinden de talep edilebilir. Genelde Noterlikler kullanılmakta olup kayıtlardaki sorunlar nedeniyle Noterler kişileri adliyelere yönlendirmektedir. Kayıtlarda herhangi karışıklık yok ise Noterliklerden alınması hem masrafsız, hem de kısa sürmektedir. Bu sebeple kişilerin Noterleri kullanması tavsiye edilmektedir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 598. maddesine göre, başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesi verilmesine dair davada irs ilişkisi kural olarak nüfus kayıtları ile ispat olunur. Nüfus kayıtları belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça herhangi bir şekle tabi değildir (TMK m. 7). Hakim çekismesiz yargıda re’sen araştırma ilkesi uyarınca, davanın ispatı için gerekli bütün delillere başvurabilir. Hukukumuzda çekişmeli yargıya tabi davalarda taraflarca hazırlama ilkesi geçerli olup, hakim tarafların talepleri ile bağlıdır. Hakim, talepte bulunan tarafların iddia ettiği olaylar ve ileri sürdüğü delillerle yetinerek karar vermek zorundadır. Çekişmesiz yargıya tabi davalarda ise re’sen araştırma prensibi egemendir. Hasımsız açılan ve çekişmesiz yargıya tabi olan davalarda verilen kararlar kesin hüküm teşkil etmediği gibi bu kararlar açılacak bir iptal davası sonucunda değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir.Mirasçılık belgesi verilmesi istemine dair davalarda davacı, mirasçılık belgesi verilmesini isteyebilmek için murisin öldüğünü ve ölüm tarihini, muris ile kendisi arasındaki irs bağını kanıtlamak zorundadır. Bu tür davaların reddine karar verilebilmesi için murisin hiçbir şekilde yaşamadığının, böyle bir kişinin mevcut olmadığının belirlenmesi veya davacının murisin mirasçısı olmadığının tespiti gerekir.

Ne Yazar

Veraset İlamında ölen kişinin mirasçıları ve miras üzerindeki payları yer almaktadır. Örnek vermek gerekirse miras bırakan kişinin 3 çocuğu ve eşi yer olsun. Bunun yanı sıra ölen kişi vasiyetname ile de mirasçı atamış olsun. Bu durumda veraset ilamında 3 çocuk, anne ve atanmış mirasçı ve bu kişilerin miras payları yer alacaktır.

Vasiyetname Sonrası Veraset İlamı

Vasiyetname ile Mirasçı atanması durumunda vasiyetnamenin açılması ve tenfizi sonrasında mirasa hak sahibi olan kişi kendine mirasçılık belgesi hazırlanmasını talep edebilir. Bu sayede atanan kişi de resmi olarak mirasçı olduğunu kanıtlar.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr