info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Vergi HukukuVergi Mahkemesi Nedir?

26 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Vergi-Mahkemesi-Nedir.jpg

Vergiler ve harçlar gibi kamu bütçesinin gelir kaynağı olan finansal kaynakların toplanması ve bu aşamadaki yükümlülükler ile bu kalemlerin faizler ve ayrıca düzenlenen vergi cezaları ile ilgili idarenin işleminden ve yargısal eylemlerinden sorumlu olan, görev kapsamı yasayla sınırlı olan, ilk dereceli özel bir mahkemedir. Vergi Dairelerine yada tahsilatı yapmak isteyen birime yapılan başvuruların red edilmesi, cevap verilmemesi, uzlaşma sağlanamaması durumunda dava açılması gereken yerdir. Belirli şehirlerde kurulmuşlardır ve bağlı bulunduğu yargı çevresindeki işlemleri yürütürler. Başkan hâkim ve üye hakimlerlerden oluşan bir yapısı vardır ve kararlarını çoğunlukla verirler. 2576 Sayılı Kanun ile kurulmuşlardır ve 2577 sayılı kanun ile de çalışma şekli belirlenmiştir.

Amme Alacağı olarak bilinen verginin toplanmasının belirli şartları vardır ve süreç kanunla belirlenmiştir. Kanunsuz vergi olmaz kuralı gereği devletin haksız yere talepte bulunmasına karşı da yargı yolunun bulunması gerekmektedir. Vatandaşlar çoğu zaman düzenlenen belgelere yada talep edilen bedellere ilişkin bir itirazda bulunamazlar. Devletin gücü altında zayıf kalacaklarını düşündükleri için de yapılan işlemlere karşı dava açma yoluna gitmezler. Ancak bir çok işlem gerek işlemlerin karmaşıklığı gerekse de kanunların yanlış yorumlanması nedeniyle hatalı olarak uygulanmaktadır. Bu da vatandaşı zarara uğratmaktadır. Kimi zamanlarda da yine hatalı işlemlerden dolayı kamu zararı meydana gelmektedir yada zararın meydana geldiği iddia edilmektedir. İşte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulması Vergi Mahkemesi görev alanındadır.

Vergi Mahkemesinin Üst Mahkemeleri

Her mahkemede olduğu gibi burada da kararın gerekli şartları taşımadığı, lehe bir kararın alınması gerektiği yada başkaca sebeplerden dolayı kararın yeniden incelenmesi düşünüyorsa bir üst mahkemelerde yeniden değerlendirilmesi istenebilir. Bu işlemin belirli şartları olup eğer bir engel yoksa usulüne uygun dilekçelerle Vergi Mahkemesi Kararını İstinaf yada Vergi Mahkemesi Kararının Temyizi yoluna gidilebilir. Tabi kararın uygun şartları taşıması gerekmekte olup her karar için geçerli değildir. Bazı durumlarda üyelerin ihtilafa düşmesi, çoğunluğun aleyhe karar vermesi yada tüm hakimlerin aleyhe karar vermesi mümkündür. Verilen her kararın doğru olmayabileceği düşünülerek ilk derece mahkemesi kararları üzerinde yeniden inceleme istenebilir. Ancak tüm bu aşamaların sonunda verilen karar artık geçerli olacaktır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr