info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Vergi HukukuVergi Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması

26 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Vergi-Mahkemesi-Yürütmenin-Durdurulması.jpg

Bir hakkın elde edilmesi için açılan davada yargılama sürecinde geçecek zaman tarafları telafisi güç olacak bir zarara uğratacağı düşünülüyorsa Vergi Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması kararı verecektir. Böylelikle kararın mahkeme sonuçlanıncaya kadar ertelenmesi sağlanacaktır. İleride yapılan işlemin iptali gerçekleştiğinde taraflar da mağdur olmayacaktır.

İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun (İYUK) 27. Maddede düzenlenen ve İdari işlemlerin iptaline ilişkin açılan davalarda en önemli unsurlardan biri olarak yargılamada yer alan ve tedbir niteliğinden olan bu karar; bir işlemin yerine getirilmesi için açılıyorsa yine tedbir olarak işlemin devamını sağlar. Daire tarafından talep edilen haksız bir verginin mükellefi büyük zarar uğratacağı düşünülerek bir dava açıldıysa dava sonucuna kadar tahsilin ertelenmesi talebi bu işleme örnek olarak gösterilebilir.

Vergi Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz

Dava açarken yapılan talepler doğrultusunda gerekli harç ve masraflar yatırılarak Yürütmenin durdurulması istenebilir. Ancak davalı olan idare de kamu yararını düşünerek kendi açısından ileride sorun olacağını yada kamu zararı gündeme geleceğinden Vergi Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz edebilecektir. Bu aşamada dosya incelenmek üzere Bölge İdare Mahkemesinde Vergi incelemesi yapan daireye gönderilir. Ancak bu aşamada yapılan inceleme işlemi durdurmaz. Eğer karara karşı bir iptal gündeme gelirse karar verilmemiş gibi dosya devam eder.

Vergi Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması Süresi

Bu taleple açılan davalarda ivedi olarak ön inceleme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle dava açılırken bu husus özellikle belirtilmeli ve davanın yürütmeyi durdurulmalı olarak açıldığı hususu belirtilmelidir. Bu şekilde açılan davalarda 16. Maddede belirtilen sürelerin kısaltılması da mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda acil olduğu düşünülen durumlarda tebliğler elden memur ile de yapılabilmektedir. İdarenin cevap vermesinin hemen ardından yada kendisine verilen sürenin dolmasının ardından olumlu yada olumsuz olarak Vergi Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması kararı verir. Uygulama açısından etkisini yitirecek işlerde idarenin cevabı beklenmez ancak cevaptan sonra tekrar değerlendirme yapılabilir. Bunun yanı sıra dilekçe içeriğinden ve delillerinden durumun bir zarara yol açmayacağı kanaatine varılsa da yine cevap beklenmeden karar verilebilir. Bunu haricinde cevaplar alınmadan işlem yapılamaz. Sürenin uzamasındaki etkenlerden biri de budur. Kurumlar cevap vermekten imtina ettikleri gibi posta sürelerinin uzun olması da süreci etkilemektedir. Ancak ana esas ivedi olarak bir karar tesis etmektir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr