info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerYaş Büyütme Davası

1 Kasım 2018

He ne kadar günümüzde azalmışsa da geçmişte bir çok kişi gerçek yaşı ile nüfusa kayıt ettirilmemiştir. Gerek Doğumların hastanelerde olmayışı, gerekse de ölüm oranlarının fazla olmasından dolayı çocuklar doğdukları anda nüfusa bildirilmiyor, erken bildirirlerse ve ölüm gerçekleşirse sorun olarak görülüyordu. Doğum kayıtları yapılsa dahi bu kez ölümler bildirilmiyordu. Bu yüzden bir çok kişi ablasının yada abisinin kimliğine sahiptir. İşte bu nedenlerle kayıtların gerçeği yansıtmaması nedeniyle kişilerin gerçek yaşları da yanlış bilinmektedir. Yaş Büyütme davası açmak için kişilerin gerçek yaşlarını ispat etmeleri gerekmektedir. En güçlü ispat ise kemik yaşıdır. Kemik yaşı mahkemenin yönlendireceği sağlık kurumunda tespit edilmektedir. Hastanede doğup doğum kaydı Nüfus Müdürlüğüne işlenen kişiler için yaş büyütmek mümkün değildir. Çünkü resmi bir kaydın ancak resmi bir kayıtla iptali mümkündür.

blank
Yaş Büyütme Davası

Yaş Büyütme Davası İçin Gerekenler

Yaş büyütmek için gerekenler; öncelikle kişinin Hastane Doğumlu olmaması gerekmektedir. Eğer Hastane doğumlu olup gerçekten hastane kaydının yanlış olduğu iddia ediliyorsa bu iddianın ispatı için geçerli belgelerin tespiti gerekmektedir. Ayrıca Mahkemeye sunulacak bir dilekçe ile Yaş Büyütme Davası takip edilecektir.

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır

Davanın açılması için gerekli şartları sağladığını düşünen kişi dilekçe yazarak mahkemeye başvurmak zorundadır. Dilekçenin HMK ya uygun bir şekilde,  Konu, İstek, Talep ve Sonuç anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir. Ardından tevzi bürosuna giderek işlemler başlatılmalı, dava sonra ise harç ve masraflarına yatırılmasıyla dava açma aşaması tamamlanmalıdır.

Yaş Büyütme Davası Ne Kadar Sürer

Hiçbir davanın ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi verilemez. Ancak son uygulamalar ile gelen kum saati uygulaması ile dava açılışında ne kadar sonra sonuçlanabileceğine ilişkin hedef süre belirtilmektedir. bu süre tahmini olup farklı etkenlerden dolayı uzayıp kısalabilir.

Yaş Büyütme Davası Örnek Dilekçe

Dava  Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Yazılacak dilekçe ekleriyle birlikte mahkemeye sunularak dava açılabilir. Hak kaybına uğranmak istenmiyorsa Avukat yardımı ile de dava açılabilir.

……. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                Ahmet  (TC Kimlik No: )

Adres: Ankara

VEKİLİ                                   Av. …….

Adres: Ankara

DAVALI                                Nufus Müdürlüğü

Adres:

KONU                                    Yaş Tashihi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                
  1. Müvekkilim, gerçekte 01.05.1983  doğumlu olmasına karşın, geç bildirildiğinden nüfus kütüğüne  01.05.1984 doğumlu olarak kaydedilmiştir.
  2. Müvekkilim evde doğmuştur. Herhangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır.
  3. Görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca Yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.
  4. Bahsi geçen yanlışlık bazı resmi ve özel işlerde sorun teşkil ettiğinden, nüfus kaydındaki doğum tarihinin gerçek doğum tarihi olan  01.05.1983 olarak düzeltilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kaydı, Bilirkişi Raporu, Tanık, Yemin ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 39 ve sair mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkil Ahmet .’nin nüfus kaydındaki 01.05.1984 şeklindeki hatalı doğum tarihinin  01.05.1983  olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

Yaş Büyütme Davası için kısa bilgi ve dilekçe paylaşılmıştır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr