info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuKat Maliklerinin Bina Giderlerine Katılması

3 Mart 2020
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/kat-maliklerinin-bina-giderlerine-katilmasi.jpg

Kat maliklerinden her biri genel giderlere katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür. Kat malikleri genel giderlere ne ölçüde katılacaklarını aralarında anlaşarak kararlaştırabilirler. Bu anlaşma yönetim planında gösterilebileceği gibi ayrıca toplanan kat malikleri kurulu toplantısında da bu yönde karar alınabilir. Bu yönde bir karar ancak kat maliklerinin oy birliği ile sağlanabilir. Eğer yönetim planında bununla ilgili bir husus yoksa veya kat maliklerinin aralarında bu yönde alınmış bir karar söz konusu değilse Kat Mülkiyeti Yasa’nın 20. Maddesine göre bazı giderlere eşit olarak bazılarına ise arsa payı oranında katılmakla yükümlüdürler.
Genel giderler yönetim planında gösterilebilir ve çoğaltılabilir. Bina sigorta ettirilmişse sigorta primleri, ortak yer ve tesislerin bakım, onarım, güçlendirme ve işletme giderleri, ana taşınmazın yönetimi ve genel hizmetlerin yürütülmesine ilişkin giderler, giderler için toplanacak avanslar… Genel giderlerden sayılır.

Kanuna göre her bir kat maliki eğer aralarında anlaşma yoksa;

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat Makili Faydalanmadığı Bir Gideri Öder Mi

Ana gayrimenkulün mimari projesinde veya yönetim planında ortak yer, tesis ya da hizmet olarak sunulmuş olan yerler veya nesneler, binanın veya bağımsız bölümlerin ayrılmaz parçalardır. Kat malikleri, genel giderleri ve avans payını ödemekten kaçınamazlar. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre de kat maliklerinin; ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek bu giderleri ödemekten kaçınma hakları yoktur. Giriş katta oturan bir kat maliki asansörü kullanmaması sebebiyle asansörün giderlerine katılmaktan kaçınamaz. Ya da havuzlu bir siste “ben havuzu kullanmıyorum ve kullanmak da istemiyorum, bu yüzden giderlerini de karşılamam” şeklinde bir yaklaşımda bulunulamaz. Ancak bu gidere katılmama veya katılma ölçütünü diğer kat malikleriyle anlaşarak kararlaştırabilir. Ya da yönetim planında bu hizmetlerden ek bir ödeme ile faydalanılabileceği kararlaştırılmışsa mümkün olabilir.

Aynı şekilde genel giderlerden sorumluluk toplu yapılarda da kendini gösterir. Kanunun 72. maddesi kat maliklerinin; toplu yapıların genel giderlerdeki sorumluluğunu düzenlemiş olup bu sorumluluk kat malikleri için iki türdür. Kat maliki hem bağımsız bölümünün bulunduğu yapıdaki giderlerden hem de tüm yapılar için ortak tesis ve yerlere ilişkin giderlerden sorumludur. Bu durumda da aksine bir anlaşma yoksa bu giderlerden kaçınma hakkı yoktur.

Kat Maliklerinin Kendi Kusurundan Kaynaklı Giderleri Kim Öder

Kat maliki gerek bağımsız bölümlere gerekse ana gayrimenkule kusuru ile zarar vermişse bu zarar sebebiyle diğer kat maliklerine karşı sorumludur. Uygulamada zararın kimden kaynaklandığının tespiti zor olmakta ve kat malikleri aralarında çözüme kavuşamadığında; bu konu mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.
Üst kattaki musluğun açık kalması sebebiyle sular aşağı sızıp alt kattaki bağımsız bölümde veya eşyalarında zarara sebebiyet vermişse üst kattaki bağımsız bölüm maliki kusuruyla vermiş olduğu bu zararı gidermekle yükümlüdür. Ancak üst kattaki sızıntı ortak yerlerdeki arızadan kaynaklanmışsa bu halde üst kat malikinin tek başına zarardan sorumlu olması beklenemez. Ortak yerlerdeki arıza sebebiyle meydana gelen hasarın tazminine tüm kat malikleri arsa payları oranında katlanmak zorundadır. Çünkü ortak yerler tüm bağımsız bölüm maliklerinin ortak mülkiyetinde ve sorumluluğundadır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr