info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/emeklilik-nedeniyle-isten-cikma-1152x720.jpg

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı haller açıkça düzenlemiştir. Şöyle ki, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 5. Fıkrası ise; işçiye belirli bir prim gün sayısını ve sigortalılık yılını doldurması halinde kendi isteği ile işten ayrılma ve bunun neticesinde kıdem tazminatı alma hakkı tanımaktadır. Bu düzenleme ışığında işçi statüsündeki kişi...

İş Kanunu kadın işçilere bir takım haklar tanımıştır. Bu tanınan haklar ayrımcılık olarak nitelendirilmemeli aksine sosyal devlet olmanın bir gereği olarak toplumun temel taşı olan “aile” kavramı üzerine yoğunlaşıldığının bizlere göstergesidir. İş Kanuna göre kadın işçiler doğumdan önce ve sonrası dönemlerinde belirli sürelerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/corona-virus-kisa-calisma-odenegi.jpg

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği iş dünyasında sıkıntılar meydana geldiğinde, ekonomik krizin söz konusu olduğu dönemlerde söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda işçilerin ücretsiz izine çıkarılması halinde işçilere sınırlı da olsa gelir güvencesi sağlamayı amaçlamaktadır. Nitekim şuan içerisinde bulunduğumuz durum halinde de gündeme alınması çok yerinde olmuştur. Zira şuan da Dünya geneli salgın hastalıkla...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/corona-virusu-nedeniyle-isten-cikarilma.jpg

Bir iş sözleşmesinin sona erdirilmesi hali haklı bir sebebe dayanabilir. Haklı nedenle fesih hakkı dediğimiz şey, iş ilişkisinin sürdürülmesi taraflardan beklenemeyecek hale geldiği zaman eğer iş akdi belirli veya belirsiz olsun “süreli” ise taraflardan birisi iş akdini derhal feshedilebilmektedir. Bu duruma bildirimsiz fesih denmektedir, bildirimsiz fesih olarak adlandırılmasının asıl nedeni, fesih hakkına sahip tarafında beyanını...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/03/is-sozlesmesinin-bildirimli-feshi-1152x720.jpg

İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi belirsiz ve sürekli iş sözleşmelerinde başvurulabilen ve sözleşmeyi belirli bir süre geçtikten sonra sona erdiren irade beyanıdır. Bu fesihte, sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafın sözleşmeyi sona erdireceğini “önceden” bildirmesi gerekmektedir. Bildirim süreleri İş Kanunu m.17/2 uyarınca işçinin kıdemine göre değişiklik göstermektedir; Sözleşme 6 ay ve daha kısa süreli ise; bildirimin karşıya ulaşmasından...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/miniekip-e1581154580594.jpg

Değişen İş Mahkemeleri Kanunu gereği İşçililik Alacaklarına ve İşe İadeye ilişkin davalarda öncelikli olarak zorunlu arabuluculuk uygulanması gerekmektedir. Uygulama önceleri gerek işverenler gerekse de işçiler tarafından faydalı olarak görülmese de son zamanlarda benimsendiği gözlemlenmektedir. Müzakereler sonunda işçi alacağına daha erken kavuşurken işveren ise yargılama gideri ve avukatlık ücretlerini ödemediği için fayda sağlamaktadır. Görüşme sürecinde işçi...

                Davaların süreleri ile ilgili yapılan düzenlemede dava açıldığında tahmini bitiş süresi ile ilgili bilgi verilmektedir. Ancak bu süre kesin bir süre olmayıp farklı etkenlerden dolayı süre uzayabilmektedir. BU sebeple İşçi Mahkemesi Ne Kadar Sürer sorusunun tahmini cevabı dava açıldığında belirtilmekte ancak net bir zaman söylenememektedir. Davanın Kısa Sürmesi İçin Ne Yapılabilir? 2018 Ocak ayında...

Ülkemizde yargı sisteminin yavaşlığı her zaman şikayet edilen konulardan biridir. Davaların geç sonuçlanması, adaletin geç tecelli etmesi anlamına geldiğinden vatandaşlar sürekli bu sorunu dile getirmektedirler. İş Davalarında da bu sorunun önüne geçmek adına öncelikle Arabuluculuk koşulunun yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede uzlaşma ile çözüme kavuşabilecek davalar mahkemeye gitmeden karşılıklı olarak anlaşma ile çözüme...

İnsanların bir arada yaşadığı toplumlar içerisinde zaman zaman anlaşmazlıkların yaşanması mümkündür. Günlük hayatta yaşanan birçok anlaşmazlık kişiler arasında ya da başkalarının araya girmesi ile birlikte mahkemeye taşınmadan çözülebilmektedir. Ancak kimi durumlarda kişiler sorunları ile ilgili olarak kendi aralarında anlaşamazlar ve bu sorunlarının çözümü için mahkemeye başvurmak isteyebilirler. Mahkemeler her türlü anlaşmazlık durumu ve problemlerin adaletli...

Ülkemizde günlük hayatta ya da resmî kurumlarda yaşanabilecek her türlü olumsuzlukların çözümü mahkemeler tarafından belirlenen kanunlara uygun olacak şekilde sağlanmaktadır. Bireyler arasında, kurumlar arasında ya da kurumlar ile bireyler arasında olan anlaşmazlık ve hukuksuzluklar mahkemeler huzurunda adaletli bir biçimde çözülmeye çalışılmaktadır. Bu dava süreçlerinde en önemli rollerden birini avukatlar taşımaktadır. Avukatlar davalı ve davacının durumlarını...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr