info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuÖlünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

5 Kasım 2018

İnsanlar doğarlar, büyürler ve günü geldiğinde de malesef ölürler. Yaşamları boyunca çalışarak kazandıkları birikimleri ve mal varlıkları ise mirasçılarına kalır. Kimi zaman ise kişiler eğer bakıma muhtaç iseler mirasçılarından ziyade kendilerine bakan kişilere mal varlıklarını bırakmak isterler. Örneğin yaşlı ve bakıma muhtaç bir kişiye çocukları yerine 3. bir kişi bakacak ise miras bırakacak kişi Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapabilir. Kendisinin barınma, yemek, bakım, tedavi yardımı gibi ihtiyaçlarını karşılayacağına inandığı mirasçısı olmayan kişiye mal varlığından pay bırakmak isteyen taraf aslında bu kişiyi atanmış bir mirasçısı olarak kabul etmektedir. Bu sayede kendisinin bakımı karşılığında sağlığında elde ettiği malın devrini amaçlanmaktadır. Bu sözleşmenin resmi şekilde olması şarttır. Resmi şekilde yapılmadığında geçerliliği yoktur.

blank
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Bu karar verildikten sonra 2 şahit ile birlikte noter huzurunda hangi malın devri amaçlanıyorsa onun bilgileri ile birlikte gerekli işlemler yapılır. Bu işlem noterde yapılabileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemesinden de talep edilebilir. Bu sayede işlem geçerli hale gelmiş olur.  Ayrıca ölünceye kadar bakma sözleşmesi yasal mirasçı ile de kurulabilmektedir. Ancak burada diğer mirasçıların saklı payları üzerinde bir dengesizlik yaratmak için muvazaalı olarak bu işlem yapılıyorsa ilerde geçersizliği kanıtlanabilir. Tenkis davası olarak bilinen saklı paylara ilişkin işlemlerin iptali davası da bu gibi muvazaalı yani hileli işlemlerin iptali için açılmaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İptali

Her ne kadar iyi niyetli olarak bu akdin kurulabileceği düşünülse de kimi zaman kötü niyeti olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin bir çocuğundan mal kaçırmak isteyen baba muhtaç olmamasına rağmen diğer çocuğu ile sözleşme yapar ancak çocuğunun evinde kalmadığı gibi ölünceye kadar tüm ihtiyaçlarını kendisi giderirse burada mirastan mal kaçırma amacı güdüldüğünden iptali de mümkündür. Ayrıca sözleşmenin yapılmasının ardından taraflardan bakma yükümlüsü edimlerini yerine getirmeyerek bakıma muhtaç kişi ile ilgilenmiyor ve ihtiyaçlarını karşılamıyorsa muhtaç kişi de tek tarafı olarak fesih yetkisini kullanabilir. Ancak her ne kadar kadar bakma sözleşmesi fesih edilse de devrolunan malın da geri alınması gerekmektedir. Burada yerleşik yargıtay kararlarına göre bakım süresi boyunca verilen emek karşılığı belirli bir tutarın belirlenmesi ve bakımı yapan kişi lehine hükmedilmesi gerekmektedir. Ancak ağır kusur var ise ve sadece mal edinmek amacıyla bu işlem yapıldıysa karşılıksız olarak malın iadesi ile tazminat dahi gündeme gelebilecektir.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr