info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuTerekenin Taksimi | Mirasın Paylaşımı Davası

20 Eylül 2016

Terekenin taksimi davası mirasa ilişkin dava türlerindendir. Davaya ilişkin açıklamada bulunmadan önce tereke ve taksim terimlerinin açıklanması faydalı olacaktır. Tereke; halk arasında miras olarak bilinen malların hukuki karşılığıdır. Yani Tereke, ölen kişinin ardında bıraktığı mirasa konu olabilecek ev, tarla, arsa, araba, para, altın v.s gibi tüm varlıkların genel adıdır. Taksim ise paylaşma anlamına gelmektedir. Terekenin Taksimi Davasının halk arasında bilinen adı Mirasın Paylaşımı Davasıdır.

Terekenin Taksimi Nasıl Yapılır

Mirasın Paylaştırılmasında mirasçılar kendi istekleri ile bu işlemi yapabilecekleri gibi dava yolu ile de bu paylaşımı yapabilirler. Dava yolu uzun ve maliyeti olup mirasçıların kendileri arasında paylaşımı yapması arzu edilse de genellikle bu aşamada sorunlar yaşanmaktadır. Bu aşamada terekenin taksimi davası açılmasından başka çare bulunmamaktadır.

Terekenin Taksimi Mirasın Paylaştırılması
Terekenin Taksimi Mirasın Paylaştırılması

Terekenin Taksimi Davanın Açılması

Yukarıda bahsedildiği gibi mirasçıların arasında paylaşım yapılamadığında dava açılması gerekmektedir. Dava, mirasçılardan birinin talebiyle yetkili ve görevli mahkemede açılır. Mahkeme dava sırasında murisin, yani miras bırakan kişinin tüm mal varlıklarını araştırarak paylaşıma başlar. Aynen taksim mümkün ise taraflara taksimatı yapar. Ancak aynen taksimin mümkün olmaması halinde malın satışı gündeme gelmektedir. Terekenin Taksimi Davası Yetkili Mahkemesi Mirası bırakan kişinin son ikameti, Görevli Mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Mirasın Paylaşım Nasıl Yapılır

Konuyu örnek bir olayla açıklamak faydalı olacaktır. Anne, Baba ve 2 çocuktan oluşan bir ailede baba vefat etmiştir. Ardında 4 adet ev, 1 dükkan ve 80.000 TL nakdi para bırakmıştır. Evlerin biri kirada olup diğer üçünde anne ve çocuklar ikamet etmektedir. Taraflar kendi aralarında rızaen, yani kendileri anlaşma sağlayamamış, anne terekenin taksimi davası açmıştır.

Olay mahkemeye intikal etmiş olup mahkemece ilgili kurumlarda gerekli araştırmalar yapılmış olup yukarıda bahsedilen mal varlıkları aynen tespit edilmiştir. Öncelikle tarafların veraset ilamı, yani miras oranlarını gösterir belge çıkarılmış olup miras oranları tespit edilmiştir.

Kanuna göre çocukları ile birlikte mirasçı konumunda olan annenin miras payı ¼ tür. Kalan ¾ miras ise 2 çocuğa ½ oranında paylaştırılacaktır. Bu nedenle 80.000 TL paranın 20.000 TL si annenin, 30.000 TL si bir çocuğun, kalan 30.000 ise diğer çocuğundur.

4 adet evin değerleri keşif yapılarak tespit edilmiş ve sırasıyla evlerin değerleri 90.000, 100.000, 110.000 ve 120.000 TL olarak tespit edilmiştir. Anne 100.000 TL lik evde oturmaktadır. 110.000 TL lik evde oturan çocuk ise 90.000 TL lik evde oturan kardeşine 10.000 TL vermeyi kabul etmiştir. Bu sebeple herkes 100.000 TL lik pay elde etmiştir. Bu aşamada çocuklar anlaşma sağlamış, herkes oturduğu evi almıştır. 120.000 TL lik kiradan olan evi ve 200.000 TL değerindeki dükkanı kimse almak istemediğinden aleni satış istenmiştir. Aleni satışta değerinde satılan taşınmazlardan 320.000 TL elde edilmiştir. Bu bedelin 80.000 TL si anneye, 120.000 TL bir çocuğa, 120.000 TL ise diğer çocuğa pay edilerek terekenin taksimi davası sonuçlanmıştır.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr