info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik Bilgilerİpoteğin Kaldırılması Davası

20 Eylül 2016

İpoteğin Kaldırılması Davası açıklanmadan ipoteğin ne olduğunu kısaca özetlemek gerekirse, herhangi bir borçtan dolayı, borçlunun yada rıza gösteren kişilerin malları üzerine alacaklı lehine işlenen kayda ipotek denmektedir. En yaygın olarak bankalara tarafından uygulanmaktadır. Konut Kredisi yada ipotek karşılığı kredi kullanan gerçek yada tüzel kişilerin tapu kayıtlarına ipotek kaydı işlenmektedir. İpoteğin bankalar dışında diğer gerçek ve tüzel kişilerce uygulanması mümkündür. Amacı ise borç ödenmediği takdirde ipoteğin paraya çevrilerek taşınmazın satılması ve borcun tahsili sağlanır.

Davanın Açılma Sebebi

Olayı kısa bir örnekle açıklamak gerekirse, A Bankası 100.000 TL borçtan dolayı Ahmet adlı kişinin evine ipotek koymuştur. Ahmet kişisi de 5 yıl boyunda faizi ile birlikte bu borcu ödeyeceğini taahhüt etmiştir. 5. yılın sonunda borç tamamen bitmiş olup banka ipoteği kaldırmamakta ısrar etmektedir. Gerekçesi ise Ahmet’in ortağı olduğu şirketten kaynaklı borçları gösterilmektedir. Ancak Ahmet ipoteği yalnızca kendi konut kredisi için kullanmıştır. Her ne kadar iyi niyetli olarak çözüme kavuşturmak istese de banka direnmektedir. Bu olayda kişilerin İpoteğin Kaldırılması Davası açmaktan başka çözümü bulunmamaktadır. Dava açmak için usulüne uygun bir dilekçe ile görevli ve yetkili mahkemelerde dava açılabilecektir.

İpoteğin Kaldırılması Davası
İpoteğin Kaldırılması Davası

Davanın İspatı

İpoteğin Kaldırılması Davası, ipoteğe ilişkin borcun ödendiğinin ispatı halinde kabul edilmektedir. Yukarıdaki örnek olayda kişi 5 yıl boyunda borcu ödediğini ispat edecek, banka ise şirket borçlarından dolayı kişinin sözleşme yada konuya ilişkin bir belge imzaladığını mahkemeye sunması gerekecektir. Dava aşamasında mahkeme gerekli görürse dosyayı bilirkişiye göndererek borcun bitip bitmediğini hesaplatabilir. Yada mahkeme yapacağı inceleme ile konulan ipoteğin diğer krediler ile ilişkilendirildiğini tespit ederse bu kredilerin de durumunu öğrenmek isteyecektir. Bu sayede yapılan inceleme sonucunda ipoteğe ilişkin borcun var olup olmadığı tespit edilecek, borcun ödendiği kanıtlanırsa dava kabul edilecektir. Aksi halde dava reddedilerek talep edilen borcun ödenmesi gerekecektir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

İpoteğin Kaldırılması Davası Yetkili Mahkeme Taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleri olup görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr