info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuKat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır

24 Şubat 2020

Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır sorusunun yanıtının ilk cevabı Kat mülkiyeti kurulacak bir yapının inşasının projelendirilmiş olmasıdır. Ancak genellikle inşaat başladıktan sonra hazırlanmaktadır. Hazırlanması zorunludur çünkü ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda maliklerin tapu idaresine vereceği belgeler arasında yönetim planı da bulunmaktadır. Dilekçeye ve istem tutanağına eklenerek tapu idaresine sunulur. Kat irtifakı kurulurken tapuya verilmişse, kat mülkiyetine geçişte bu ayrıca sunulmasına gerek yoktur.  Yönetim Planının Hazırlanması sonrası tüm bağımsız bölüm maliklerince imzalanması gerekir. Eğer ana taşınmazın maliki tek kişi ise bu malik tarafından, birden çok malik var ise de bu malikler tarafından imzalanır. Planın oluşması için yasal koşul, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile imzalanmış olmasıdır.  Tüm kat malikleri tarafından özgür iradeyle imzalandığında sözleşme hükmüne haiz olup tüm maliklerini bağladığı gibi bunların külli ve cüzi haleflerini de bağlar.

Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır
Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır

Kimler Tarafından Hazırlanır

En çok tartışılan hususlardan biri olup henüz daha bağımsız bölümlerin bir çoğu satılmamışken nasıl olur da kurallar belirlenmektedir.  Kat irtifakı kurulurken taşınmazların büyük bölümü müteahhit ve kat karşılığı mülk sahibi olacak olan arsa sahiplerinindir. Genellikle bu kişilerin de bilgisi olmamaktadır zira binayı inşa edecek kişi arsa sahiplerinden vekalet alarak işlemleri yapmaktadır.  Bu nedenle vekalet verilirken dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kanunda yazan şartlara uygun olarak hazırlansa da ileride yıllarca binayı kullanacak olan tapu sahiplerinin onayının olmadığı Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır konusu oldukça merak edilmektedir. Ancak yasalar bu şekilde hazırlanmasını uygun görmüş olup ancak oturum tamamlandığında yeterli çoğunlukla Yönetim Planının Değiştirmesi mümkündür.

Yönetim Planının Hazırlanması Sonrası Neler Yapılır

Tüm kat malikleri tarafından imzalandıktan sonra tarihi ile, kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesine işlenir. Bu tarihten sonra bağımsız bölümün malikleri,  imzalarının bulunmadığı iddia ederek  yazılı hükümlere uymamazlık edemezler. Çünkü bu tarihten sonra tüm kat malikleri için bağlayıcı hale gelmiştir. Yönetim Planının Hazırlanması sonrasında imzalamaktan kaçınan kat maliki aleyhine yönetim planını imza etmiş sayılması için dava açılamaz. Sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince taraflar sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Oy birliği ile imzalanması gereken plan bir sözleşme olduğundan imzalamayan bir kat malikinin iradesine müdahale etmek mümkün değildir.
Hakimin imzalamak istemeyen kat malikinin özgür iradesine müdahale ederek imzalamış sayılmasına karar verme şeklinde bir müdahale yetkisi yoktur. Ancak hakim, belli şartlarda kendisine özel yetki verilmişse Yönetim Planının Hazırlanması aşamasını resen sağlamakla yetkili kılınmıştır. Hakimin müdahalesi yalnızca kanunda tanımlanan ortaklığın giderilmesi davasında kendini gösterir.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr