info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Pratik BilgilerAvukat Ne İş Yapar

10 Ekim 2017

Avukat Nasıl Olunur yazımızın akabinde avukat ne iş yapar sorusunu da kısaca açıklamak faydalı olacaktır. Avukatlar Serbest olarak kendi bürolarında vekaletname ile müvekkillerinin işlerini takip edebilecekleri gibi maaş karşılığında da sigortalı olarak çalıştıkları işletmelerin / vakıfların / derneklerin hukuki işlemlerini takip edebilirler.

Dava Takibi

Avukatların en yoğun işleri tarafların vekili olarak dava takibinde bulunmaktır. Avukat haricinde hiçbir meslek davalara vekil sıfatı ile katılamamaktadır. Yani ancak avukat olan kişilere dava takibi için vekalet verilebilmektedir. Hukuk Davası aşamasında kişilerin avukatı davada VEKİL sıfatıyla yer almaktadır. Yani kişilerin yerine mahkemeye dilekçe sunabilir, dilekçeleri tebliğ alabilir ve mahkemeye duruşmalarda sözlü beyanlarda bulunabilirler. Hukuk Davalarında Dava açan kişinin avukatı olabileceği gibi davalı olan kişilerin de avukatları olabilir. Ceza davalarında ise sanık yada şüpheli konumunda olan kişilerin avukatları ise MÜDAFİ olarak anılır.

İcra Takibi

Avukatların yoğun olarak takip ettiği işler arasında da İcra Takipleri gelmektedir. Alacağın tahsili, kanundan kaynaklı bir işin yerine getirilmesi için yapılan işlemlere İcra Takibi denir ve yine icra takiplerini avukatlar dışında kimse vekil olarak takip edemez. İcra takiplerine Alacaklı yada talep eden kişinin avukat vekili olabileceği gibi borçlu tarafların da avukatları dosyayı takip edebilir.

Mahkemelerden Talepler Bulunma

Dava niteliği taşımayan Delil Tespiti, Tespit, İhtiyati Haciz, gibi Değişik İş diye nitelendirilen işlerde ya da hasımsız olan Mirasçılık belgesi istemi v.s. gibi işlerde de Talep Eden vekili olarak avukatlar vekil tayin edilebilir.

Hukuki Danışmanlık

Avukatlar dava ve icra takiplerinin yanı sıra kişilerin hukuki olarak danışmanlıklarını da yaparlar. Ticari iş yapan işletmelerin ileride hukuki olarak mağdur olmamaları için önleyici olarak hizmet verdikleri gibi boşanma aşamasında haklılığını ispatlamak amacıyla danışma ücreti karşılığında hangi yolu izleyeceğine ilişkin de bireysel olarak kişilere hukuki danışmanlık hizmetinde bulunabilirler.

Sözleşme Hazırlanması

Şirketlerin yada Şahısların ticari yada özel hayatlarında yapacakları sözleşmelerin hazırlanması yada kontrol edilmesi gibi işler de avukatların yaptıkları işler arasındadır. Yapacağınız bir işe ilişkin ücret karşılığında avukatlardan sözleşme hazırlamasını talep edebileceğiniz gibi size sunulan bir sözleşmeyi de kabul etmeden ve imzalamadan önce avukatlara inceletme talebinde bulunabilirsiniz.

Bahsedilen işler avukatların yoğun olarak yaptıkları işler arasında olup daha spesifik bir çok konuda avukatlar kişilere hizmet vermektedir.

 

Kübra YILDIZ ÇOLAK

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr