info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas HukukuBanka Haciz Kaldırma Talebi

21 Ekim 2019

Ankara … İcra Müdürlüğü’ne

Esas No: 2019/..

Borçlu/Borçlular               :

Yukarıda dosya verileri yazılmış olan dosyasında borçlunun borcun ödenmesi nedeniyle dosya borcu kapandığından aşağıda belirtilen banka hesaplarındaki hacizlerin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması ve ilgili bankalara müzekkere gönderilmesini talep ederim. 20.10.2019

Banka    : XY Bankası A.Ş TR 1212 33 13131 Nolu Hesaı

Adres    : Arka Sok. No: 25 / A Çankaya / Ankara

Borçlu – Alacaklı / Vekili – İmza

Banka Haciz Kaldırma İşlemi

Alacakların tahsili için başlatılan icra takiplerinde borcun tahsili için kişiler yada avukatları tarafından çeşitli haciz işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemlerden biri de borçlunun banka hesaplarına haciz konulması işlemidir. Ancak dosya borcu kapandığında da bu işlemin iptali gerekmektedir. Bu iptal işlemi için de İcra Müdürlüğüne Banka Haciz Kaldırma Talebi verilmesi gerekmektedir. Bu talebin ardından icra müdürlüğü ilgili bankaya müzekkere göndererek haciz fek işlemini gerçekleştirecektir.

blank
Banka Haciz Kaldırma Talebi

Banka Haciz Kaldırma Kim Tarafından Düzenlenir

Bu işlemi dosya borcu kapandıktan yada haczin kalkmasına ilişkin başkaca bir neden varsa hem alacaklı hem borçlu tarafından bu talepte bulunulabilir. Ayrıca kişilerin avukatları varsa avukat tarafından da bu işlem yapılabilir. Borç kapanmışsa ve alacaklı masraf olmadığı için bu talebi göndermekten kaçınıyorsa borçlu da posta masraflarını ödeyerek talep açabilir.

Talep Nasıl Düzenlenir

Banka Haciz Kaldırma Talebi göndermek isteyen kişi (alacaklı yada borçlu) icra müdürlüğüne giderek yukarıda örneği verilen talebi dosya bilgileri ile uyumlu olarak doldurarak dosya içine sunar.Talebi inceleyen icra müdür yardımcısı yada müdür uygun gördüğü taktirde talep gibi işlem yapılmasına karar verir ve dosyada masraf var ise bir müzekkere hazırlayarak bankaya gönderir. Bu işlemi tarafların avukatı da yapabilir. Avukat elektronik imzalı  olarak da UYAP sistemi üzerinden talebini gönderebilir ve masrafını yatırabilir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr