info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/ihtiyati-haciz-nedir-1152x720.jpg

İİK m.257 vd. hükümlerinde düzenlenmiş olan geçici hukuki koruma tedbirlerinden birisidir. Uygulama noktasında ihtiyati tedbir ile çok karışması muhtemel bir kurum olmakla birlikte esasen farklı kurumlardır. Alacaklının rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararı ile borçlunun mallarına geçici olarak el koymasına ihtiyati haciz denmektedir. İhtiyati...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/icra-bocunun-taksitle-odenmesi.jpg

İcra İflas Kanunu borçluların borçlarını ödeme noktasında önemli bir düzenleme yapmıştır; icra borcunun taksitle ödenmesi. Getirilen bu yenilik borçlunun lehine olan bir düzenlemedir. Borçlu borcunu ödemeyi taahhüt ederek ödemeyi taksitle yapma imkânına sahip olmuştur. Bu ödeme imkânı haciz işleminden önce gerçekleşebileceği gibi haciz işlemi sonrasında da mümkündür. İcra İflas Kanunu m.111 borcun taksitle ödenmesine ilişkin...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/cekin-karsiliksiz-cikmasi.jpg

Çekin ödenmesi için çeki elinde bulunduran kişinin bankaya süresi içerisinde ibraz etmesi gerekmektedir. İbraz üzerine banka çekin bedelini ödemeden önce çek hesabı sahibinin hesapta parası olup olmadığını kontrol eder. Eğer çek sahibinin hesabında para varsa, ibraz eden kişiye çekin arkasına imza attırır ve çekin orijinalini alır, bedeli öder. Çekin Karşılıksız Çıkması durumunda hesapta para bulunmuyorsa...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/icra-borca-itiraz-dilekce-ornegi.jpg

İcra Hukuku kapsamında başlatılan bir icra takibine nasıl itiraz edileceği ine bu kanun ile belirlenmiştir. Bazı takip yollarında bir dillekçe ile itraz mümkünken bazı durumlarda şikayet yoluna gidilerek dava açılması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle itiraz edilecek takibin türünün bilinmesi gerekmektedir. Aksi halde hak kaybına uğranacağından bilinçsizce işlem yapılmaması önemlidir. Bu sebeple bir hukukçudan destek alınması...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Haciz-Talimati-Talebi.jpg

İcra dosyasını başlatılmasının amacı borcun tahsilidir. Ödenmeyen bir borcun tahsili için de başlatılan icra takibine karşı ödeme yapılmamışsa haciz işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ev yada iş yerlelerindeki eşyaların haczedilmesi de bu işlemlerden biridir. Bu işlemlerini yapılabilmesi için İcra Müdürlüğünden talepte bulunulması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda İcra Dosyasının yetki alanı dışında kalan adreslerde haciz işlemi yapılması gerekmektedir....

İcra takipleri ödenmemiş olduğu iddia edilen borcun tahsili için alacaklı tarafından başlatılır. Takibin kesin yani tahsil edilebilir hale gelmesi için de kesinleşmesi gerekmektedir. Kesinleşme ise borca ilişkin icra yada ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren takibin mahiyetine göre 5-7 gün gibi süreler içinde itiraz edilmemiş olması yada şikayet edilmemiş olması gerekmektedir. Eğer süresi içerisinde ödeme yada...

Ankara … İcra Müdürlüğü’ne Dosya Esas No: 2019/… Borçlu/Borçlular        : Yukarıda dosya esas bilgisi yazılmış olan dosyanızda belirtilen borçlu açısından dosya kes inlemiş olup borçlunun adına kayıtlı olduğu tespit edilen 06 xyx 06 plakalı aracına haciz şerhi konulmasını talep ederim. 21.10.2019 Borçlu – Alacaklı / Vekili Avukat ..– İmza Araç Haczi Talebi Şartları Borcun tahsili için...

Ankara … İcra Müdürlüğü’ne Esas No: 2019/.. Borçlu/Borçlular               : Yukarıda dosya verileri yazılmış olan dosyasında borçlunun borcun ödenmesi nedeniyle dosya borcu kapandığından aşağıda belirtilen banka hesaplarındaki hacizlerin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması ve ilgili bankalara müzekkere gönderilmesini talep ederim. 20.10.2019 Banka    : XY Bankası A.Ş TR 1212 33 13131 Nolu Hesaı Adres    : Arka Sok....

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/10/89-2-haciz-ihbarname-talebi-ornegi.jpg

Ankara … İcra Müdürlüğü’ne Esas No: 2019/.. Borçlu/Borçlular               : Yukarıda bilgileri ve esas numarası verilmiş olan icra dosyasında borçlu kişi/kişilerin aşağıda belirtilen kişilerde bulunan alacaklarına ilişkin İİK 89/1 Maddesi gereği haciz İhbarnamesi gönderilmesi talep olunur. 3. Kişi    : abc ltd. şti Adres    : Arka Sok. No: 25 / A Çankaya / Ankara Alacaklı / Alacaklı...

İcra İflas Kanunun 103 maddesi nedeniyle bu isimle adlandırılmaktadır. Amacı ise borçlunun haczedilen menkul yada gayrimenkullerinden haberdar edilmesidir. Alacaları karşısında icra takibi başlatan taraf icra takibinin kesinleşmesinin ardından borcunu tahsili için gerekli işlemlerin yapılmasını ister. Araç, ev, para, her türlü kıymetli malın haczedilmesi için İcra Dairesinden talepte bulunur. İcra dairesi ise yasal bir engel yoksa...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr