info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas HukukuHaciz Talimatı Talebi

20 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Haciz-Talimati-Talebi.jpg

İcra dosyasını başlatılmasının amacı borcun tahsilidir. Ödenmeyen bir borcun tahsili için de başlatılan icra takibine karşı ödeme yapılmamışsa haciz işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ev yada iş yerlelerindeki eşyaların haczedilmesi de bu işlemlerden biridir. Bu işlemlerini yapılabilmesi için İcra Müdürlüğünden talepte bulunulması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda İcra Dosyasının yetki alanı dışında kalan adreslerde haciz işlemi yapılması gerekmektedir. Örneğin Ankara Merkezde başlatılan İcra dosyasından Ankara Batı Adliyesi yargı çevresinde bulunan Sincan ilçesinde haciz yapılabilmesi için buraya talimat yazılması gerekmektedir. Bu işlem için de Haciz Talimatı Talebi açılması gerekmektedir. Bu talimat sonrasında 15 günlük süre içerisinde talimat dosyasından işlem yapılması gerekmektedir.

Haciz Talimatı Talebi Örneği

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne

Dosya No: 2019/…

Borçlu   : Ahmet ….

                Yukarıda esas numarası yazılı dosyanızda borçlunun yargı çevreniz dışında olan aşağıda belirtilen ve gösterilecek başkaca adreslerinde haciz işlemi yapılması, gerektiğinden kilitli yerlerin çilingir marifetiyle açılması için Ankara Batı İcra Müdürlüklerine Haciz Talimatı gönderilmesini talep ederim.11.11.2019

Adres :  Gül Mah. Çiçek Sok. No.. Sincan / ANKARA adresindeki

ALACAKLI VEKİLİ

Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK

Haciz Talimatı Sonrası İcra Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Talep

  T.C

  Ankara

… İcra Müdürlüğü

Dosya Esas No :2019/

ANKLARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

ALACAKLI            :……… LDT. ŞTİ

VEKİLİ   :Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

BORÇLU:

ADRESİ : ….

BORÇ MİKTARI : 1.763.254,00 TL (Ücreti Vekalet, İşleyecek Faizi ve masrafları hariç)

Esas dosyamız ile başlatılan borç nedeniyle borçlunun yukarıda yazılan ve tespit edilebilecek ve gösterilecen adreslerindeki malları gerektiğinde çilingir marifetiyle girilerek, haczedilmesine ve borca yetecek kadar malların talep ve masrafları ödendiği taktirde muhafazasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesininde müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

Haciz Talimatı Talebi sonrasında yukarıdaki gibi 15 gün geçerliliği olan belge ile talimat dosyası açılır ve adresin bulunduğu yerdeki daireden hacze çıkılabilir.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr