info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuBina Yönetimi

5 Nisan 2018

Bina Yönetimi inşaat sektörünün gelişmesiyle ortaya çıkan toplu yaşamın artmasıyla ihtiyaç duyulan bir yönetim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle blok yapılaşmanın ortaya çıkmasıyla komşular arasındaki anlaşmazlıkların veya kayırmaların ortaya çıkmasıyla Profesyonel Bina Yönetimleri de yaşamımıza girmeye başlamıştır. Site Yönetimi, Apartman Yönetimi, İş Merkezi Yönetimi, AVM Yönetimi gibi yaşam alanlarımıza göre de şekillenmiş olup Kat Mülkiyeti Hukukunu ilgilen yapıların yönetiminde yeni bir yönetim şekli olarak karşımıza çıkmıştır. Artık komşuların sırayla yada emekli bir komşunu talip olduğu yöneticilik işi Profesyonel bir meslek haline gelmiştir. Bu sebeple yazımızda Profesyonel Yönetimden bahsedeceğiz.

Bina Yönetimi Nasıl Seçilir

Yönetici Seçimi ile ilgili daha önce bir incelememiz olsa da burada Profesyonel Bina Yönetimi nasıl seçilir konusunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak binanın esas yöneticileri seçildikten sonra ihtiyaç duyulması halinde Kat Maliklerinin de onaylayacağı bir karar ve seçilen kişilere yetki vermesi halinde Yönetim Planında aksi bir karar yok ise bina yönetimini dışarıdan bir gerçek yada tüzel kişiye verebilmektedirler. Bu karar ve alınan yetki ile seçilen yöneticiler yada bu iş için kurulmuş bir komisyon var ise Bina Yönetimi için teklif almak ile işe başlarlar. Kat Maliklerinin verdiği yetki ile kendi binalarının ihtiyaçları doğrultusunda en uygun seçimi yaparak tespit ettikleri kişi yada şirketler ile görüşmeler yaparak alınan teklifler değerlendirilir ve en uygun fiyatlı olan Bina Yöneticisi olarak seçilir ve sözleşme yapılır. Her zaman en uygun fiyatlı seçim yapılmayabilir. Bu sebeple ihtiyaçları karşılayabilecek kişilerin seçilmesi ve fiyat teklifi alınması faydalı olacaktır.

Bina Yönetimi Neler Yapar

Dışarıdan atanan profesyonel bina yönetimlerin başlıca görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Binanın aidat, ısınma, demirbaş, ek ödeme gibi alacak kalemlerinin usulüne uygun olarak toplanmasını ve ödemeyen kişiler hakkında icra takibi yapılmasını sağlarlar.
  • Binanın aboneliklerinden kaynaklı borçlarını takip ederler ve gecikmeden öderler.
  • Binanın temizliği için gerekli malzemeleri temin ederek kapıcı – temizlikçi vasıtasıyla temizliği sağlarlar.
  • Varsa personellerin maaş, SGK gibi yasal haklarının temini ile personel defteri tutarak özlük haklarını takip ederler.
  • Binanın eksikliklerinin tamamlanması için gerekli çalışmaları yaparlar.
  • Binanın korunması için gerekli önlemleri alırlar.

Bunların yanı sıra binanın diğer tüm eksiklikleri ve ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarını sürdürürler.

Bina Yönetimine Verilecek Yetkiler

Kat Mülkiyeti Kanunu usulüne göre seçilen yöneticiler Kat Maliklerine karşı vekil gibi sorumludurlar. Seçilen bu yöneticiler aldıkları yetki ile sözleşme imzaladıkları Bina Yöneticilerine binanın yönetimi için bazı yetkiler vermelidir. Bankadan para çekme, avukata vekaletname çıkartma, abonelikleri yaptırma, SGK işlemlerini halletme gibi bir takım işlerin için yetki verilmesi zorunludur. Bu sebeple bu yetkiler verilirken mümkünse müşterek imza ile işlerin yürütülmesi konusunda bir karar alınması faydalı olacaktır. Alınan kararlar Karar Defterine de yazılmak zorundadır.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr