info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/ecrimisil-davasi-nedir.jpg

Ecrimisil, haksız olarak başkasının yerini işgal eden, kullanan kişilerin esas mal sahibine ödemesi gereken bedel olarak bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse tapusu Almanya’da yaşayan Ahmet’e ait olan dairede Mehmet adlı kişi habersiz bir şekilde usulsüz yollarla abonelikleri yaptırarak oturuyor olsun. Bu durumu öğrenen Ahmet geçmişe dönük 5 yıllık kira bedellerini Mehmet’ten talep edebilecektir. Açılacak Bu davaya...

Tapuya ilişkin konuda bulunan taşınmaz mallar olarak bilinen ev, arsa, tarla gibi birçok taşınmaz üzerinde hukuki süreçleri yürüten kişiler kanunlara göre avukatlar olmaktadır. Bu konular ile ilgili hizmet vermekte olan avukatlar, gayrimenkul avukatı olarak bilinir ve uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar konusunda dava yollarında hizmet verirler. Bu konuda özellikle Ankara çok geniş bir çerçeveye bulunan ve başkent...

Toplumda Devletin arazi gibi özel mülklere El Koyması olarak anılan Kamulaştırmasız el atma, kamu yararının bulunduğu tüm taşınmazlarda (Tarla, Arsa, Bina, Araz, vs.) ilgili kurumun tapu kaydı dahil tasarruf hakkını kendi eline almasıdır. En genel tanımla Devlet, kamu yararına yaptığı, yani vatandaşların yararına Yol, Baraj, Köprü, Elektrik Direği, Boru Hattı gibi işlemlerde projede belirtilen yerlerde...

Öncelikle Satın Alma Hakkı, ortak olunan taşınmazdaki ortaklardan birinin diğer ortaklar dışındaki kişiye kendi payını satmasından doğan bir haktır. Hukuki terim olarak Şufa Hakkı da denilebilmektedir. Ortaklardan biri ortaklar haricinde bir kişiye payını satmış ise diğer ortaklar bu pay için öncelikle satın alma haklarının olduğuna dair alıcıya dava açabilecektir. Bu sebeple paylı yani hisseli olan...

Ortaklığın Giderilmesi Davası birden fazla ortağı olan taşınmazların satış yolu ile ortaklığını giderilmesini amaçlamaktadır. Yasada Kat Mülkiyeti yada Kat İrtifakına sahip taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi Davası açılamayacağına yer verilse de bu kural taşınmazın tamamı için geçerlidir. Yani Kat Mülkiyetine geçilmiş bir taşınmazdaki daire için dava açılmasında bir engel yoktur. Yerleşik Yargıtay kararlarında da yanlış anlaşılan bu...

Harici düzenlenen gayrimenkul satış sözleşmeleri bir çok kişi mağdur etmekte, evlerini alamadıkları gibi ödenene bedellerin de iadesi sağlanamamaktadır. Ülkemizde Gayrimenkul kayıtları Tapu idarelerinde tutulmakta olup, satışlarının da Tapu idaresinde yapılması gerekmektedir. Tapuda yapılmayan satış sözleşmeleri geçerli değildir. Fakat bir çok inşaat firması satışları harici bir sözleşme ile yapmaktadırlar. Yapılan bu sözleşmeler satış sözleşmesinden ziyade içerik...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr