info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Miras HukukuMiras Davaları Avukatı Çalışma Alanları Nelerdir?

8 Kasım 2018

Günlük hayatta insanlar birçok alanda hukuksuzluk ve haksızlıklar ile karşılaşabilmektedir. Çoğu zaman bu problemler kişilerin kendi aralarında çözümlense de bazı durumlarda bu problemler çözüm için mahkemeye taşınabilmektedir. Mahkemelerde bu problemler konu ile ilgili olarak hazırlanmış kanunlar dikkate alınarak bilirkişiler tarafından çözümlenmeye çalışılır. Mahkemelerde tarafsızlık ilkesi esastır ve problemlerin adaletli olacak şekilde çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir. Mahkeme sürecinde davalı ve davacıyı avukatlar temsil etmektedir. Avukatlar davacı ve davalının içinde bulundukları durumu en doğru şekilde değerlendirdikten sonra kendi taraflarını savunmaya başlarlar. Birçok alanda açılan davalar için ayrı mahkemeler kurulmuştur. En çok dava açılan alanlardan biri miras hukukudur. Miras konusunda anlaşmazlık ya da çözümsüzlük yaşayan insanlar miras davaları avukatı ile anlaşarak sorunlarını mahkeme huzuruna taşırlar. Bu sorunların mahkeme huzurunda adaletle çözümleneceğine inanırlar.

Miras Davaları Avukatı Nasıl Bulunur?

Miras hukuki olarak, ölen bir kişinin kanuni varislerine bırakmış olduğu her türlü hakkı ifade eder. Kişinin ölümünden sonra arkasında bıraktığı varisleri arasında miras bölümü konusunda anlaşmazlık durumları ortaya çıkabilmektedir. Bu anlaşmazlıklar hukuki olarak mahkeme önünde çözülür. Miras davaları için varisler miras davaları avukatı ile çalışmaktadırlar. Bu miras avukatları kişi öldükten sonra kalan mal varlığını ve diğer hakları ve varislerin durumunu inceleyerek durum hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Daha sonra dava sırasında miras paylaşımında yaşanan sorunun çözümü için savunmasını yapar. Kimi durumlarda ölen kişi ölmeden önce vasiyetini yazdırmaz. Bu gibi durumlarda miras paylaşımı ilgili kanunda belirlendiği hali ile yapılmaktadır. Kimi durumlarda ise ölen kişinin varisi olan insanlar kendilerine kalan mirası kabul etmeyebilirler. Bu durumlarda mirası reddettiğine dair mahkeme önünde açıklama yapması gerekir.

 Miras Davaları Avukatı Görevleri

Bir yakını vefat ettikten sonra varis durumunda olan kişiler arasında bazen mirasın nasıl paylaşılacağı ile ilgili problemler çıkabilmektedir. Bu durum ölen kişinin vasiyetinin olmaması halinde daha karmaşık bir hal alabilmektedir. Kimi varisler diğerlerinin mirasta hakkının olmadığını ya da hakkından fazla olduğunu ileri sürebilirler. Bu gibi anlaşamama durumlarında sorunlar mahkemeye taşınır ve orada çözüm yolları aranır. Miras davalarının açılma işlemini miras davaları avukatı üstlenmektedir. Hakkı olan mirası almak isteyen varisler dava sürecinin kendilerine fayda sağlayacak şekilde sonuçlanması için bir miras avukatı bulmak ister. Ancak avukat kendisini bu konda ilan şeklinde tanıtamayacağından karşılıklı yada telefon ie birebir görüşmeler faydalı olacaktır.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr