info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Vergi HukukuVergi Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

26 Kasım 2019
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2019/11/Vergi-Mahkemesinin-Görevleri-Nelerdir.jpg

Halk arasında vergi olarak bilinen kamu alacaklarının tahsili sırasında ortaya çıkan sorunların çözüme bağlanması denilebilir. Ancak bu bedellerin belirli bir kaynağı ve tahsil eden kurumun belirli bir amaç için tahsili gerekmelidir ki Vergi Mahkemesinin Görevleri Nelerdir yanıtı aşağıda izah edilmektedir. Konuya kısaca değinilecek olup site içeriğinde kapsamlı olarak incelenen konular bulunmaktadır.

Vergi mahkemelerinde taraflardan biri İdare olduğundan idari yargılama yaparlar. Bu sebeple de görevleri yasalar tarafından açıkça tanımlanmaktadır. Vergi mahkemelerinin yargılama yaptığı dava türleri şunlardır.

  • Kamu tarafı olan Belediyeler, İl Özer İdareler, Genel Bütçeli Kuruluşlar ile Köylerin tahsil etmekle zorunlu olduğu tüm kamu alacakları ile ilgili uygulama aşamasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Bu süreçte düzenlenen cezalar ve zamlar ile ilgili anlaşmazlıkların karar bağlanması.
  • Yukarıdaki maddede sayılan alacakların tahsili aşamasındaki usul ve uygulamalardaki sorunlar ile ilgili davalar.
  • Vergi mahkemesine diğer yasalar ile bakma zorunluluğu verdiği konular.

Vergi Mahkemesinin Diğer Görevleri Nelerdir?

Yukarıda sayılanların dışındaki idari bir ihtilafın vergi mahkemesinde yargılanmasının yapılması için aşağıdaki iki şartın da bulunması gerekir:

  • İdari işlemin konusu açıkça amme alacakları olan vergi, resim ve harç gibi kalemler ve bunların faizi ve aynı zamanda usulsüz işlemlerden kaynaklı düzenlenen cezalar ile ilgili olmalıdır.
  • Bu finansal borçlar anılan idari birimlere ait olmalı. Kısacası kamu harcamalarının kaynağı olmalıdır.

Vergi mahkemesinin idari bir anlaşmazlığı bir yargı alanı olarak ele alması için yukarıdaki iki şartın bir arada bulunması şarttır. Aksi takdirde bu işlerde İdare Mahkemeleri bakmaktadır.

Verilen esas görevleri izah edilmiş olup bazı durumlarda özel kanunlarda direk olarak yetki verilmektedir. Vergi Mahkemesinin Görevleri Nelerdir sorusun diğer yanıtı da bu özel kanunlarda yer almaktadır.

Vergi Dairesinin İşlemlerinde Vergi Mahkemesinin Görevleri Nelerdir

Esasen şunu belirtmek gerekir ki vergi kanunu alanında kurulan vergi dairelerinin; vergi mükellefi olan yada gelir elde ederek buna ilişkin beyanda bulunan, bir şekilde kamu giderlerinin karşılığı olan bir ödemede bulunan kişilerin, kurumların beyanları aşamasında, borcun tarh ve tahakkuku sırasında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar Vergi Mahkemesinin Görevleri Nelerdir cevabı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunların yanı sıra şikayete bağlı olarak yada resen yapılan teftişler ve incelemelerde mükellef olarak vergi yükümlülerine cezalar düzenlenebilir. Bu cezaların haksız yere düzenlendiğini düşünenler dava açma hakkında sahiptirler.

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr