info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

İcra İflas Hukuku89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği

2 Ekim 2018

89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği ile icra dosyanızda borçlu olan kişinin başkalarında olan alacaklarına haciz koyabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; bankada parası olan borçlunun bu parasını almak için icra dosyasından İcra İflas Kanunu (İİK) 89. maddesi gereği talepte bulunulması gerekmektedir. Talepte ise Borçlunun 3. kişilerde olan hak ve alacaklarının haczi için tarafa yada taraflara haciz gönderilmesi gereği yazılır. Talebi alan icra müdürlüğü uygun gördüğü taktirde gerekli müzekkereyi ve tebligat zarfını hazırlayarak ilgili yere gönderir. Bu yazıyı tebliğ alan kişiler de eğer böyle bir durum varsa ilgili müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler. Paranın gönderilmesi ise diğer ihbarname ile yapılır. İhbarname ile mevcut hak ve alacağa haciz konulur ve durum tebliği yapan birime bildirilir. Başkaca hacizler de varsa yine yazıda belirtilir.

89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği
89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği

Kim Tarafından Hazırlanır

Kanun gereği müzekkerelerin yazılması İcra Müdürlüğü’nün görevidir. Ancak yoğun olan dairelerde, örneğin Ankara İcra Müdürlüklerinde alacaklı yada vekilleri tarafından kanuna uygun olarak yazılan müzekkere kontrol edilmekte ve uygun görüldüğünde mühürlenerek imzalanmaktadır. Yani bir nevi iş yükü alacaklılar yada avukatları tarafından alınmakta ve bu sayede daha hızlı ve kolay olarak müzekkerelerin hazırlanması sağlanmaktadır. İçerik olarak tüm yazılar kontrol edilmekte olup uygun görülmeyenler zaman zaman geri çevrilmektedir. Bu sebeple belge usulüne uygun olarak dosya bilgilerine göre doldurulmalıdır. Farklı ekleme yada çıkarmalar yapılmamalıdır. Bazı durumlarda tebliğ alan kişi de itirazda bulunabilmektedir. Zira kanuna uygun olmayan bir talebe göre işlem yapması kişileri de zor duruma sokabilmektedir.

89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği ne anlama gelmektedir

Yazı içeriğinde belirtildiği gibi Müdürlüğünün hazırlaması ve göndermesi gereken yazının alacaklılar tarafından hazırlanması için oluşturulan şablondur. Bu şablonda ilgili yerlere doğru bilgiler yazılmalıdır. Ancak dosya sayısının az olduğu küçük yerlerde İhbarname Örneği UYAP içeriğinde hazır bulunduğundan İcra Memurları tarafından bizzat hazırlanmak ve gönderilmekte, avukatların yada tarafların müdahale etmesi engellenmektedir. Olması gereken bu olsa da büyük yerlerde yeterli personelin olmamasından dolayı birçok iş avukat yada katipleri tarafından hazırlanmakta ve gönderimi yapılmaktadır.

Örnek Belgeyi Aşağıdan indirebilirsiniz.

Örnek Müzekkere

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr