info@kubrayildiz.av.tr
Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

HomeSearch

Şirketler HukukuAnonim Şirketlerde Pay Sahibinin Hakları

5 Nisan 2020
Anonim Şirketlerde pay ve pay senetlerinin sahiplerine “pay sahibi” denilmektedir. AŞ lerin temel unsuru olan payları sahiplerinin de şirket üzerinde belirli hakları bulunmaktadır. Bu hakları inceleyecek olursak; Pay Sahibinin Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkı Türk Ticaret Kanunu m.407’de belirtildiği üzere genel kurul toplantısına ortaklar katılacaktır. Genel kurula katılma hakkı, yönetim kurulu tarafından düzenlenen genel kurula...

Şirketler HukukuAnonim Şirketlerin Halka Açılması

4 Nisan 2020
Hukukumuzda önemli bir yere sahip olan anonim şirketler, ekonomik açıdan küçük yatırımcıların büyümesini, mülkiyetin tüm toplumda yaygınlaşmasını amaç edinirler. Bununla birlikte sosyal hukuk devleti olmanın bir uzantısı olarak da ekonomik adaletin sağlanması hususunda katkı sağladıkları için devletler tarafından desteklenirler. O yüzden de anonim şirketlerin halk içinde yer edinmesi, geniş kitlelere ulaşması herkes tarafından istenen ve...

Şirketler HukukuGeçerli Şirket Birleşmeleri

4 Nisan 2020
Eski TTK hükümlerine göre birleşebilecek şirketler sınırlı olarak düzenlenmişti, sadece aynı tür şirketler birleşebilmekteydi. Ancak yeni TTK hükümlerine göre bu durum değiştirilmiş ve kanunun öngördüğü şekilde birleşmelere izin verilmiştir. Bunlar sınırlı sayı ilkesine tabi olup genişletilemez niteliktedir. TTK m. 137’de Geçerli Şirket Birleşmeleri sınırlı olarak yer almaktadır. Geçerli Birleşmeler Nelerdir   Sermaye şirketleri (anonim, limited,...

Şirketler HukukuTicaret Şirketlerinde Birleşme ve Devralma

4 Nisan 2020
Yeni TTK’da yer alan hükümlere göre şirketlerin birleşmesi oldukça kolaylaştırılmıştır. Buradaki asıl amaç şirketlerin tasfiyeye girdiklerinden oluşacak sıkıntılı durumların önüne geçmektedir. Çünkü şirketlerin tasfiyeye girmeleri hem uzun zaman almakta hem de şirketteki aktiflerin satışında değerinden düşüğe satılmasına sebep olmaktaydı. Ayrıca tasfiyedeyken şirketlerin esas faaliyet alanı durmaktadır. Bu gibi durumların önüne geçebilmek adına yeni TTK hükümlerine...

İş HukukuAnalık İzni Nedir

28 Mart 2020
İş Kanunu kadın işçilere bir takım haklar tanımıştır. Bu tanınan haklar ayrımcılık olarak nitelendirilmemeli aksine sosyal devlet olmanın bir gereği olarak toplumun temel taşı olan “aile” kavramı üzerine yoğunlaşıldığının bizlere göstergesidir. İş Kanuna göre kadın işçiler doğumdan önce ve sonrası dönemlerinde belirli sürelerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta...

İş HukukuKısa Çalışma Nedir ve Ödeneği Kimlere Ödenir

23 Mart 2020
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği iş dünyasında sıkıntılar meydana geldiğinde, ekonomik krizin söz konusu olduğu dönemlerde söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda işçilerin ücretsiz izine çıkarılması halinde işçilere sınırlı da olsa gelir güvencesi sağlamayı amaçlamaktadır. Nitekim şuan içerisinde bulunduğumuz durum halinde de gündeme alınması çok yerinde olmuştur. Zira şuan da Dünya geneli salgın hastalıkla...

İş HukukuCorona Virüsü Nedeniyle İşten Çıkarılma

18 Mart 2020
Bir iş sözleşmesinin sona erdirilmesi hali haklı bir sebebe dayanabilir. Haklı nedenle fesih hakkı dediğimiz şey, iş ilişkisinin sürdürülmesi taraflardan beklenemeyecek hale geldiği zaman eğer iş akdi belirli veya belirsiz olsun “süreli” ise taraflardan birisi iş akdini derhal feshedilebilmektedir. Bu duruma bildirimsiz fesih denmektedir, bildirimsiz fesih olarak adlandırılmasının asıl nedeni, fesih hakkına sahip tarafında beyanını...

Kat Mülkiyeti KanunuApartman Gürültü Yönetmeliği

16 Mart 2020
Günümüzde insanların birçoğu şehirlerde apartman ve sitelerde yaşamaktadır. Kalabalık giderek artarken sorunlar da bu kalabalığa eşlik etmektedir. İnsanlar toplu yaşarken birbirlerine saygılı davranmalı ve toplum kurallarına uymalıdırlar. Birlikte yaşarken sorunların en aza indirgenmesi amacıyla insanlar birbirlerine karşılıklı anlayış göstermelidirler. Ancak herkes birbirine saygılı ve anlayışlı olacağının sözünü verse dahi uygulamada ne yazık ki bu sözler...

Kat Mülkiyeti KanunuApartman Toplantı Çağrısı

16 Mart 2020
Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere 8 ve daha fazla bağımsız bölümden oluşan apartmanların yönetici seçmesi ve genel kurul ile karar alması zorunludur. Bu nedenledir ki kararların alınması için belirli zamanlarda yada durumlarda toplantılar yapılması gerekmektedir. Bu yazıda Olağan ve Olağanüstü toplantıların yapılması hakkında kısa açıklamalar yazılacaktır. Apartman Olağan Toplantı Çağrısı Usulü Kat Mülkiyeti Kanunu olağan...

Şirketler HukukuŞarta Bağlı Sermaye Artırımı

13 Mart 2020
Anonim Şirketlerde Şartlı sermaye artırımı, tahvil ve benzeri borçlanma araçları vasıtasıyla şirketten alacaklı olanların, şirketin ortaklarına dönüşmelerini amaçlayan, bu suretle şirkete sermaye sağlayan, dolayısıyla finansmana yardımcı olan ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına imkan tanıyan bir uygulamadır. Ayrıca bu işlem ile, genel kurulun masraflı ve ağır işleyen formalitelerinden  kaçınabilmek, anonim şirketin sermaye ihtiyacını hızlı bir...
https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Basamaklı Sok. No:11 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr