info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat Mülkiyeti KanunuApartman Aidatlarının Tahsili ve İcra Takibi

5 Ekim 2017

Apartman Aidatlarının tahsili için öncelikle yasal olarak belirlenmiş bir aidat tutarının belirlenmesi gerekmektedir. Kanunda aidatlar avans payı olarak anılmaktadır. Ancak halk arasında aidat denildiği için yazımızda da bu şekilde anılacaktır.

Aidat tutarının belirlenmesi için öncelikle işletme projesinin hazırlanması gerekmektedir. İşletme projesi hazırlandıktan sonra hesaplanan aidat tutarı Kat Malikleri Kuruluna sunulur ve kabulü halinde aidat tutarı belirlenmiş olur. Bu şekilde kat malikleri her ay düzenli olarak belirlenen bu avans tutarını ödemek zorundadır.

Aidat İcra Takibi

Usulüne uygun olarak belirlenip ilan ve tebliğ edilen aidatların kat maliki tarafından ödenmesi zorunludur. Eğer ödemeden kaçınılır ise yönetim tarafından icra takibi ile alacağın tahsili yoluna başvurulur. İcra Takibi taşınmazın bulunduğu yerde yetkili olan icra daireleri tarafından başlatılır. Örneğin Ankara Keçiören’de bulunan bir apartmanın icra takipleri Ankara İcra Dairelerinde başlatılmalıdır. Aksi halde yetki sorunu gündeme gelecektir. İşlemler avukat ile takip edileceği gibi yönetici yada yönetim kurulu tarafından da takip edilebilmektedir.

blank
Apartman Aidat Tahsili İcra Takibi

Aidatlarda Faiz – Gecikme Tazminatı

Kat Mülkiyeti Kanununa göre ödenmeyen gider ve avans paylarına aylık %5 oranında gecikme tazminatı uygulanır. Günlük hayatta faiz olarak nitelendirilen gecikme tazminatı yönetim kararıyla %5 olarak ödenmeyen tutara yansıtılır. Aksi halde ödeyen kat maliki ile ödemeyenler arasında bir yaptırımın olmaması komşuluk ilişkilerine de zarar vermektedir.

Aidat İcra Takibine İtiraz

Yönetim tarafından aidatların Tahsili için başlatılan icra takibine itiraz edilmesi halinde İtirazın İptali yada kaldırılması Davası açılmaktır. İşletme projesinin tebliği halinde itirazın kaldırılması, eğer tebliğ yok ise itirazın iptali davası açılacaktır.  Davanın sonucunda ise borçludan asıl alacağın %20 si oranında icra inkar tazminatı alınmaktadır. Bu sebeple kat maliklerinin aidat borçlarına ilişkin icra takiplerine herhangi bir geçerli nedenleri yok ise itiraz etmeleri aleyhlerine sonuç doğuracaktır. Yapılan en büyük hatalardan biri borcun tamamına itiraz edilmesidir. Örneğin kat maliki takibe konulan 100 TL alacağın 10 TL sine itiraz edecekse bu şekilde kısmi itirazda bulunmalıdır. Aksi halde haklı dahi olunsa borcun tamamı üzerinden itirazın iptali ya da kaldırılması davası açılacaktır.

 

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr