info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Vasiyetname düzenlemek için öncelikli olarak belirli bir mal varlığının olması ve bu mallar üzerindeki hakların öldükten sonra kime geçeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Vasiyetname düzenlemek her ne kadar kişilere o malları özgülemeyi amaçlasa da miras hakkı olan kişilerin saklı paylarını kaçırma hakkı vermez. Bu sebeple Örnek Vasiyetnamelerden faydalanırken hani malın ne kadarlık kısmının gerçekten miras hakkı olan...

Vasiyetname Nasıl Yazılır sorusunun birden çok cevabı olmakla birlikte vasiyetname nasıl hazırlanır konulu yazının öncelikle okunması faydalı olacaktır. Vasiyetnamenin Nasıl Yazıldığına gelecek olursak; El Yazısı İle Vasiyetname Yazılması Kişi kendi el yazısı ile vasiyetnamesini yazabilir. Her ne kadar kanunda vasiyetnamenin resmi memura açık yada kapalı olarak verilmesi yazsa da uygulamalarda eğer kişinin kendi el yazısı...

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır sorusunun birden çok yanıtı vardır. (T.M.K 531) Kanunda belirtilen yolların kısaca açıklamak gerekirse; Resmi Vasiyetname (T.M.K. 532) Vasiyetnamenin yetkili memur vasıtasıyla iki şahit eşliğinde hazırlanmalıdır. Bu memur Noter, Sulh Hakimi yada kendisine vasiyetname hazırlayabilmesi için resmi yetki verilmiş kişidir. Miras bırakan kişi mirasına ilişkin beyanlarını kendi iradesi ile memura söyler. Memur bu...

Vasiyetname, ölüme bağlı olarak kişinin mal varlığı üzerindeki tasarruflarını belirlemesidir. Yani halk arasındaki tabir ile kişinin öldükten sonra mallarını kime ve ne kadar bıraktığını açıklayan bir irade biçimidir. Çeşitli şartlarda sözlü olarak da vasiyetname bırakılabileceği gibi bu yazımızda yazılı ve Noter huzurunda hazırlanan vasiyetname ele alınacaktır. Yazılı Vasiyetname ve Resmi Vasiyetname önceki yazılarımızda açıklanmış olup...

Terekenin taksimi davası mirasa ilişkin dava türlerindendir. Davaya ilişkin açıklamada bulunmadan önce tereke ve taksim terimlerinin açıklanması faydalı olacaktır. Tereke; halk arasında miras olarak bilinen malların hukuki karşılığıdır. Yani Tereke, ölen kişinin ardında bıraktığı mirasa konu olabilecek ev, tarla, arsa, araba, para, altın v.s gibi tüm varlıkların genel adıdır. Taksim ise paylaşma anlamına gelmektedir. Terekenin...

Miras Kalan Malların Paylaştırılması durumunda taşınır ve taşınmaz malların paylaşımında ne yazık ki mirasçılar arasında tartışmalar çıkmakta, konu çoğu zaman yargıya intikal etmektedir. Yargı yolu en son yol olarak tercih edilmesi gerek yol olup tüm masrafları taraflar arasında paylaşılmaktadır. Bu sebeple yargıya intikal etmeden, gerekirse öz çabalar ile malların satılarak miras bedelin paylaştırılması daha faydalı olacaktır.  Fakat...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr