Banka Dosya Masrafı Geri Alma ve İadesi

Banka dosya masrafı geri alma ve iadesi ile ilgili yazımız Konut, İhtiyaç, Taşıt v.s. gibi Tüketici Kredileri ile ilgili olup Ticari Krediler için geçerli değildir. Banka Dosya Masrafı ile ilgili yazılanlar ön bilgi olup mağdur olmamak ve işlemlerin zamanında ve eksiksiz takibi için bir hukukçudan destek almak yararlı olacaktır. Banka Dosya Masrafı iade dilekçesi kişiye özel olup örnek dilekçe ile yapılan başvurulara dikkat edilmeli, dilekçenin her başvuru için özel olarak hazırlanması gerekliliği unutulmamalıdır. Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’den Kredi Kullanan vatandaşlar da başvuru halinde Banka Dosya Masraflarını iade alabilmektedirler. Fakat mağdur olunmaması açısından yapılan yanıltıcı reklamlara dikkat etmeleri faydalı olacaktır.

Banka Dosya Masrafı Geri Alan Var Mı?

Banka Dosya Masrafı geri alan var mı sorusunun yanıtı EVET tir. Ancak İnternette bazı sitelerinin ve tüketicilerle telefon ile irtibat kuran bazı kişilerin ücret karşılığında çok kısa bir sürede banka dosya masrafı iadesi işlemleri ile ilgili yardımcı oldukları söylense de bir çok tüketici bu kişilerden zarar görerek mağdur olmuştur.

Yapılan görüşmeler sonucu yalnızca kargo ile bir dilekçe gönderildiği bilinmekte olup bu dilekçeler Tüketici Hakem Heyetlerinde de maktu olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kişilere ücret ödemenin bir faydası bulunmamaktadır. Dilekçeyi doldururken dikkat edilmesi gereken husus bilgilerin eksik doldurulmaması ve belgelerin tam olmasıdır.

Mevcut siteler aracılığı ile ödenen bedellerin nereye gönderildiği dahi belli olmayıp ilgili site sahiplerinin bir çoğunun vergi kayıtları da bulunmamaktadır. Vergi kayıtları olsa ve fatura karşılığı bu işlemler yapılıyor olsa dahi Hukuki Danışmanlık yalnızca avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Bu sebeple yapılan işlem de kanunlara aykırıdır. Hukuki bilgiden mahrum bu kişilere itibar edilmemesi tüketicilerin lehine olacaktır.

Bu sebeple tüketicilerin banka dosya masrafı nı mağdur olmadan iade alabilmeleri için yetkili kişilerden yardım almaları faydalı olacaktır.

Banka Dosya Masrafı İade Yolları

Banka Dosya Masrafı iade almak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde Banka dosya masrafı kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evraklar yok ise banka tarafından kesilen banka dosya masrafı tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. Aksi halde bilinmeyen bir Banka Dosya Masrafı hakkında dava açılacaktır.

Kredi Dosya Masrafı Geri Alma

Kredi Dosya Masrafı Geri Alma

Banka Dosya Masrafı İadesi İçin Tüketici Mahkemeleri’ nin Görevi.

Banka Dosya Masrafının iadesi – geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırını aşan bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Banka Dosya Masrafı İadesi İçin Tüketici Mahkemesi nde açılan davalar harca tabi olmayıp posta ve sair masraflar için Gider Avansı olarak adlandırılan bedel (2015 yılı için 140,60 TL) Mahkeme veznesine depo edilmektedir. Mahkeme taktir ettiğinde Banka Dosya Masrafı nın tespiti için Bilirkişi incelemesine başvurulacağından ilerleyen aşamalarda bu ücret te mahkemeye ödenecektir. Yatırılan gider avansı ve diğer masraflar dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Banka Dosya Masrafıiadesi için davanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekalet ücreti ödenmesi kararı çıkacaktır.

Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden banka dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığından haksız şartsa girmeyen banka dosya masrafı bedellerinin tahsili için dava açılmamalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamayacağı gibi banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır.

Bazı durumlarda ise banka tarafından alınan dosya masrafı nın ekspertiz yada ipotek tesisi ücreti olarak alındığı belirtilse de düşük bir bedel alınması gerekirken tüketiciden yüksek bedeller alınmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak da fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması her zaman faydalı olacaktır. Aksi taktirde fazla alınan bedellerden vazgeçilmiş sayılacağı kabul edilecektir.

Örnek vermek gerekirse; Bankalar ortalama 600 TL civarında Ekspertiz ücreti almaktadırlar. Fakat yapılan birçok bilirkişi incelemesinde bankaların gerçekte ekspertiz şirketlerine ortalama 200 TL – 250 TL ödedikleri görülmekte, hatta bazı durumlarda ekspertiz dahi yapılmadan bankanın kendi taktiri kullanılmaktadır. Bu durumda tüketiciden alınan bedel farkının iadesi gerekmekte, fakat çoğu zaman tüketiciler fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadıklarından dolayı iade kararı çıkmamaktadır. Banka Dosya Masrafı iadesi Yargıtay kararı da bu yöndedir.

Talep Edilebilen Bazı Kesintiler;

  • Dosya Masrafı
  • Komisyon
  • İstihbarat Ücreti
  • Refinansman – Yapılandırma Ücreti
  • Yapılandırma aşamasında alınan %2 erken kapama ücreti
  • İpotek Fek yazısı ücreti
  • Banka görevlisi tarafından yapılan ipotek tesis ücreti yada ekspertiz ücretleri
  • Olağan tutarların üzerinde alınan ipotek tesis ve  ekspertiz ücretleri

Yukarıda yazılanlar birçok bankanın dökümlerinin kesinti tutarlarında açıklama olarak yer almaktadır. Fakat bazı bankalar farklı isimler ve kodlar altında kesinti yapmaktadır. Kısacası; dekontta ne yazarsa yazsın, anlaşılması gereken ve yargının temel aldığı esas, bankanın aldığı dosya masrafı nı zorunlu gider olarak açıklayamamasıdır. Zorunluluğu açıklanamayan banka dosya masrafı bedelin de iadesi gerekmektedir.

Bazı bankaların da sözleşmelere “tutarları talep etme hakkımdan vazgeçiyorum” şeklinde el yazısı ile not yazdırsalar da temel esas olarak geçerliliği bulunmamaktadır.

Banka Dosya Masrafı İadesi Tüketici Hakları Hakem Heyetleri’nin Görevi

Banka dosya masrafı iadesi için Parasal sınır 2014 yılı için 1.272,19 TL olmasına rağmen 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu sınır 2014 yılı içinde değişmiştir.

Ayrıca her yıl sınır değiştiğinden 2015 yılı Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri başvuru parasal sınırları da şöyle değişmiştir;

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.200,00 TL

İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.300,00 TL olarak düzenlenmiştir.

Büyükşehirlerde ikamet edenler;

2.200,00 TL ve altı Banka Dosya Masrafı iadesi için ikametlerinin bulunduğu İlçe Tüketici Hakem Heyetine;

2.200,00 TL – 3.300,00 TL arası Banka Dosya Masrafı iadesi için İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları gerekmektedir.

Büyükşehir statüsü olmayan il merkezlerinde ikamet edenlerin ise 3.300,00 TL ye kadar olan tüm banka dosya masrafı iadeleri için İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları gerekmektedir.

3.300,00 TL nin üzerindeki banka dosya masrafı iadeleri için ise Tüketici Mahkemelerinde, Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde ise Tüketici Mahkemesi Sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleri’ nde dava açılması gerekmektedir.

28.05.2014 tarihinden önce işlem yapanlar, yeni yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun maddelerinden etkilenmeyecektir.

Her ilçe ve İl merkezinde toplanan bu heyet, tüketicilerin şikayetlerini karara bağlamaktadır. Heyetin parasal sınıra kadar verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bu durumu bilen bankalar da karar icra takibine konulmadan çoğu kez dosya masrafı iadelerini yapmamakta, yada bu kararlara karşı haksız dahi olsalar itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır. Sınırın altında olan Hakem heyeti kararları ilam niteliğinde olduğundan İlamlı takip yolu ile bankadan dosya masrafı tahsil edilebilmektedir. İlamlı takip diğer takip türlerinden farklı olarak herhangi bir icra müdürlüğünden yapılabilir. Örneğin görevi dolayısıyla İstanbul’da hakem heyetine başvuran Tüketici, tayini Ankara’ya çıktığında Ankara İcra dairelerinden de bu kararı icra takibine koyabilmektedir.

Her ne kadar Tüketici Hakem Heyeti karar verse de banka dosya masrafı nı ödemek zorunda değildir. Malesef tüketicinin lehine karar çıkmasına rağmen tüketiciler ödeme için beklemekte, banka ile ödemeye ilişkin diyaloglara girmekte, çoğu zaman da elinde karar olmasına rağmen dosya masrafı iadesinden vazgeçmektedir.

Yukarıda anlatıldığı gibi karar icra takibine konulduktan sonra İcra Emrini alan banka İcra Dairesinin hesabına dosya masrafını ödeyecektir. Bu aşamadan sonra dosya kontrol edilerek dosya masrafı ödemesi yapıldı ise ödemenin hesabınıza geçmesi sağlanmalıdır. Bankalar icra takibine rağmen de ödeme yapmadıkları taktirde (ödeme yapmak zorunda değildirler) haciz işlemi uygulanması gerekecektir. Bu aşamada dosyanın bulunduğu icra dairesine gidilerek haciz randevusu alınması gerekmektedir. Verilen gün ve saatte İcra Dairesine gidilerek dosyaya talepte bulunularak gerekli harç ve yolluk masrafları ödendikten sonra sıra ile hacize çıkılacaktır. Bu işlem yoğunluğa göre çoğu zaman mesai bitimine kadar sürebilmektedir.

Son zamanlarda telefon ile bazı kişilerin tüketicileri arayarak belirli bir ücret karşılığı banka dosya masrafı iadesi işlemlerini takip edebilecekleri söylenmektedir. Hatta bazı kişiler tüketicileri yanıltarak avukat dahi olduklarını beyan etmektedirler. Açılan davalar yada yapılan başvurular hukuki birer işlem olup bu işlemler hakkında detaylı bilgi alınması daha faydalı olacaktır. Zira bilgisiz ve konu ile ilgisiz kişiler tarafından yapılacak yanlış işlemlerin sorumluğuna tüketici katlanacaktır. Görseldeki sınırlar da yukarıdaki gibi güncellendiğinden yukarıdaki tutarların dikkate alınması gerekmektedir.

Banka Dosya Masrafı İadesi

Banka Dosya Masrafı İadesi

Banka Kredisi Dosya Masrafı iadesine İlişkin Medyanın Etkisi.

Banka Kredisi Dosya Masrafı iadesi ile ilgii Medya bir yandan tüketicileri bilinçlendirirken bir yandan da yanlış anlamalardan dolayı mağdur durumda bırakmaktadır. Haberlerden son on yıla ait tüm kesintilerini alabileceğini düşünen tüketiciler mahkemelere başvurmakta ve neticesinde davası reddedildiğinden yada kısmen kabul edildiğinden mahkeme masrafları ile banka vekillerine vekalet ücreti ödemek zorunda kalmaktadır. Hal böyle iken büyük umutlarla hakkını aramayı düşünen tüketici, alacağı bedelden daha fazla harcama yapmak durumunda kalmaktadır. Bu yüzden medyada çıkan haberleri iyi yorumlamalı ve anlaşılamayan konularda avukata danışılmalıdır. Yanı banka tarafından kesilen her bedelin iadesi mümkün değildir. Bu konuda tüketicilerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK