Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

Banka Dosya Masrafı İadesi

Banka Kredi Dosya Masrafı iadesi Geri Alma Hakkında

Banka kredi dosya masrafı iadesi ile ilgili yazımız Konut, İhtiyaç, Taşıt v.s. gibi Tüketici Kredileri ile ilgilidir, (Örnek Mahkeme Kararı İçin Tıklayın) Ticari Krediler için geçerli değildir. Banka Dosya Masrafı ile ilgili yazılanlar ön bilgi olup mağdur olmamak ve işlemlerin zamanında ve eksiksiz takibi için bir hukukçudan destek almak yararlı olacaktır. Örnek dilekçeler ile yapılan başvurulara dikkat edilmeli, dilekçenin her başvuru için özel olarak hazırlanması gerekliliği unutulmamalıdır.

Banka Dosya Masrafı – Kesintilerin Geri Alınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Tüketici Kredilerinden kesilen Banka Dosya  Masrafların geri alınabilmesi için iki yol bulunmaktadır. Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evraklar yok ise banka tarafından kesilen masraf tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. Aksi halde bilinmeyen bir Banka Dosya Masrafı hakkında dava açılacaktır.

Banka Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri’ nin Görevi.

Banka Dosya Masrafının geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırını aşan bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Tüketici Mahkemelerinde açılan davalar harca tabi olmayıp posta ve sair masraflar için Gider Avansı olarak adlandırılan bedel (2014 yılı için 140,60 TL) Mahkeme veznesine depo edilmektedir. Mahkeme taktir ettiğinde Banka Dosya Masrafı nın tespiti için Bilirkişi incelemesine başvurulacağından ilerleyen aşamalarda bu ücret te mahkemeye ödenecektir. Yatırılan gider avansı ve diğer masraflar dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Banka Dosya Masrafı iadesiiçindavanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekalet ücreti ödenmesi kararı çıkacaktır.

Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden banka dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir.  Burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığından haksız şartsa girmeyen banka dosya masrafı bedellerinin tahsili için dava açılmamalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamayacağı gibi banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır.

Bazı durumlarda ise banka tarafından alınan dosya masrafı nın ekspertiz yada ipotek tesisi ücreti olarak alındığı belirtilse de düşük bir bedel alınması gerekirken tüketiciden yüksek bedeller alınmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak da fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması her zaman faydalı olacaktır. Aksi taktirde fazla alınan bedellerden vazgeçilmiş kabul edilecektir.

Örnek vermek gerekirse; Bankalar ortalama 600 TL civarında Ekspertiz ücreti almaktadırlar. Fakat yapılan birçok bilirkişi incelemesinde bankaların gerçekte ekspertiz şirketlerine ortalama 200 TL – 250 TL ödedikleri görülmekte, hatta bazı durumlarda ekspertiz dahi yapılmadan bankanın kendi taktiri kullanılmaktadır. Bu durumda tüketiciden alınan bedel farkının iadesi gerekmekte, fakat çoğu zaman tüketiciler fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadıklarından dolayı iade kararı çıkmamaktadır.

Talep Edilebilen Bazı Kesintiler;

  • Dosya Masrafı
  • Komisyon
  • İstihbarat Ücreti
  • Refinansman – Yapılandırma Ücreti
  • Yapılandırma aşamasında alınan %2 erken kapama ücreti
  • İpotek Fek yazısı ücreti
  • Banka görevlisi tarafından yapılan ipotek tesis ücreti yada ekspertiz ücretleri
  • Olağan tutarların üzerinde alınan ipotek tesis ve  ekspertiz ücretleri

Yukarıda yazılanlar birçok bankanın dökümlerinin kesinti tutarlarında açıklama olarak yer almaktadır. Fakat bazı bankalar farklı isimler ve kodlar altında kesinti yapmaktadır. Kısacası; dekontta ne yazarsa yazsın, anlaşılması gereken ve yargının temel aldığı esas, bankanın aldığı dosya masrafı nı zorunlu gider olarak açıklayamamasıdır. Zorunluluğu açıklanamayan banka dosya masrafı bedelin de iadesi gerekmektedir.

Bazı bankaların da sözleşmelere “tutarları talep etme hakkımdan vazgeçiyorum” şeklinde el yazısı ile not yazdırsalar da temel esas olarak geçerliliği bulunmamaktadır.

Banka Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri’nin Görevi

Parasal sınır 2014 yılı için 1.272,19 TL olmasına rağmen 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu sınır;

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.000,00 TL

İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.000,00 TL olarak düzenlenmiştir.

Büyükşehirlerde ikamet edenler;

2.000,00 TL ve altı Banka Dosya Masrafı Kesintileri için ikametlerinin bulunduğu İlçe Tüketici Hakem Heyetine;

2.000,00 TL – 3.000,00 TL arası Banka Dosya Masrafı Kesintileri için İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları gerekmektedir.

Büyükşehir statüsü olmayan il merkezlerinde ikamet edenlerin ise 3.000,00 TL ye kadar olan tüm banka dosya masrafı kesintileri için İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları gerekmektedir.

3.000,00 TL nin üzerindeki banka dosya masrafı kesintileri için ise Tüketici Mahkemelerinde, Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde ise Tüketici Mahkemesi Sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleri’ nde dava açılması gerekmektedir.

28.05.2014 tarihinden önce işlem yapanlar, yeni yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun maddelerinden etkilenmeyecektir.

Her ilçe ve İl merkezinde toplanan bu heyet, tüketicilerin şikayetlerini karara bağlamaktadır. Heyetin parasal sınıra kadar verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bu durumu bilen bankalar da karar icra takibine konulmadan çoğu kez dosya masrafı iadelerini yapmamakta, yada bu kararlara karşı haksız dahi olsalar itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır. Sınırın altında olan Hakem heyeti kararları ilam niteliğinde olduğundan İlamlı takip yolu ile bankadan dosya masrafı tahsil edilebilmektedir. İlamlı takip diğer takip türlerinden farklı olarak herhangi bir icra müdürlüğünden yapılabilir. Örneğin görevi dolayısıyla İstanbul’da hakem heyetine başvuran Tüketici, tayini Ankara’ya çıktığında Ankara İcra dairelerinden de bu kararı icra takibine koyabilmektedir.

Her ne kadar Tüketici Hakem Heyeti karar verse de banka dosya masrafı nı ödemek zorunda değildir. Malesef bir çok tüketicinin lehine karar çıkmasına rağmen tüketiciler ödeme için beklemekte, banka ile ödemeye ilişkin diyaloglara girmekte, çoğu zaman da elinde karar olmasına rağmen dosya masrafı iadesinden vazgeçmektedir.

Yukarıda anlatıldığı gibi karar icra takibine konulduktan sonra İcra Emrini alan banka İcra Dairesinin hesabına dosya masrafını ödeyecektir. Bu aşamadan sonra dosya kontrol edilerek dosya masrafı ödemesi yapıldı ise ödemenin hesabınıza geçmesi sağlanmalıdır. Bankalar icra takibine rağmen de ödeme yapmadıkları taktirde (ödeme yapmak zorunda değildirler) haciz işlemi uygulanması gerekecektir. Bu aşamada dosyanın bulunduğu icra dairesine gidilerek haciz randevusu alınması gerekmektedir. Verilen gün ve saatte İcra Dairesine gidilerek dosyaya talepte bulunularak gerekli harç ve yolluk masrafları ödendikten sonra sıra ile hacize çıkılacaktır. Bu işlem yoğunluğa göre çoğu zaman mesai bitimine kadar sürebilmektedir.

Son zamanlarda telefon ile bazı kişilerin tüketicileri arayarak belirli bir ücret karşılığı işlemlerini takip edebilecekleri söylenmektedir. Hatta bazı kişiler tüketicileri yanıltarak avukat dahi olduklarını beyan etmektedirler. Açılan davalar yada yapılan başvurular hukuki birer işlem olup bu işlemler hakkında detaylı bilgi alınması daha faydalı olacaktır. Zira bilgisiz ve konu ile ilgisiz kişiler tarafından yapılacak yanlış işlemlerin sorumluğuna tüketici katlanacaktır.

Banka-Dosya-Masrafi-Iade

Banka Dosya Masrafı İadesi Hakkında

Banka Kredisi Dosya Masrafı Geri Alınmasına İlişkin Medyanın Etkisi.

Banka Kredisi Dosya Masrafı Geri Alınmasında Medya bir yandan tüketicileri bilinçlendirirken bir yandan da yanlış anlamalardan dolayı mağdur durumda bırakmaktadır. Haberlerden son on yıla ait tüm kesintilerini alabileceğini düşünen tüketiciler mahkemelere başvurmakta ve neticesinde davası reddedildiğinden yada kısmen kabul edildiğinden mahkeme masrafları ile banka vekillerine vekalet ücreti ödemek zorunda kalmaktadır. Hal böyle iken büyük umutlarla hakkını aramayı düşünen tüketici, alacağı bedelden daha fazla harcama yapmak durumunda kalmaktadır. Bu yüzden medyada çıkan haberleri iyi yorumlamalı ve anlaşılamayan konularda avukata danışılmalıdır. Yani banka tarafından kesilen her bedelin iadesi mümkün değildir. Bu konuda tüketicilerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

DİKKAT!!

İnternette bazı sitelerin ve telefon ile arayan bazı kişilerin ücret karşılığında banka dosya masrafı iadesine ilişkin işlemler ile ilgili tüketicilere yardımcı oldukları söylense de bir çok tüketici bu kişilerden zarar görerek mağdur olmuştur. Mevcut siteler aracılığı ile ödenen bedellerin nereye gönderildiği dahi belli olmayıp ilgili site sahiplerinin bir çoğunun vergi kayıtları da bulunmamaktadır. Hukuki bilgiden mahrum bu kişilere itibar edilmemesi tüketicilerin lehine olacaktır.

Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK