Eşim Boşanmak İstemiyor, Ne Yapmalıyım?

Eşim boşanmak istemiyor ne yapmalıyım sorusu boşanma davalarında sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. Boşanma davaları bilindiği gibi temel olarak Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma olarak ayrılmaktadır. Eşlerden birinin boşanmak istememesi sebebiyle Çekişmeli Boşanma davası açılması sorunludur.

Bu sebeple Eşim boşanmak istemiyor ne yapmalıyım diye soran kişi eğer kendisi boşanmak istiyorsa kendisi davası sıfatıyla Aile Mahkemelerinde boşanma davası açmalıdır. Davayı açan kişi boşanmak için boşanmak için geçerli bir sebep sunmalı ve sebebini ispatlamalıdır. İspatlanamayan dava red ile sonuçlanacağından boşanma gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple dava açarken geçerli bir nedenin olması şarttır.

Eşim Boşanmak İstemiyor

 

Dava Aşamasında Boşanmanın Kabulü

Boşanmak istemeyen eş, dava açıldıktan sonra boşanmayı kabul ederse yapılacak bir anlaşma ile dava sonuçlandırılabilmektedir. Bu sebeple anlaşma durumu davanın her aşamasında gündeme getirilmelidir. Aksi halde davanın uzaması gündeme gelecektir. Dava aşamasında anlaşma gerçekleştiğinde bu turum hakim tarafından tutanağa geçirilecek ve boşanma gerçekleşecektir. Boşanmanın yanı sıra davalarda nafaka, velayet ve tazminat gibi boşanmayı etkileyen konularda da anlaşma sağlanmalıdır.

Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı Eşim Boşanmak İstemiyor Ne Yapmalıyım diyen birinin öncelikle boşanmak için geçerli bir nedeninin olması gerekmekte ve açılan davada da bu nedenlerini ispatlar nitelikte deliller sunması zorunludur. Eğer kişi davasını açar ve ispatlarsa boşanma gerçekleşmiş olur, aksi halde boşanma red ile sonuçlanacak ve boşanma gerçekleşmeyecektir.