info@kubrayildiz.av.tr
Göztepe Sok. No:17/A Hamamönü / ANKARA
Content Protection by DMCA.com

Bizi Takip Edin:

Kat malikleri tarafından kat mülkiyeti kurulmadan veya kat irtifakı esnasında oy birliği ile imzalanan yönetim planı tüm kat malikleri için bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılık yalnızca kat malikleri ile sınırlı olmayıp maliklerin külli ve cüzi halefleri için de geçerlidir. Kat mülkiyeti kurulmadan önce düzenlendiğinden çoğunlukla arsa sahipleri, inşaat yüklenici veya müteahhit tarafından hazırlanmaktadır. Bazı durumlarda acele bir...

Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır sorusunun yanıtının ilk cevabı Kat mülkiyeti kurulacak bir yapının inşasının projelendirilmiş olmasıdır. Ancak genellikle inşaat başladıktan sonra hazırlanmaktadır. Hazırlanması zorunludur çünkü ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda maliklerin tapu idaresine vereceği belgeler arasında yönetim planı da bulunmaktadır. Dilekçeye ve istem tutanağına eklenerek tapu idaresine sunulur. Kat irtifakı kurulurken tapuya verilmişse, kat...

Yönetim Planı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesinde düzenlenmiş olup, bulunmayan yerlerde genel hükümlerin uygulanacağı yer almaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça tanımı yapılan Yönetim Planı: kat mülkiyeti veya kat irtifakı düzeninde ana taşınmazın yönetimine ilişkin kuralları içeren yazılı belgedir. Bu planında ana taşınmazın yönetim tarzı, taşınmazın ne amaçla ve nasıl kullanılacağı, kat maliklerinin hakları ve sorumlulukları,...

Kat Mülkiyeti Kanunun gereği 8 bağımsız bölüm üzeri olan tüm apartmanlarda yönetici seçimi zorunlu olup ayrıca karar defterinin de oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan apartman karar defteri nasıl yazılır konusuna değinmeden önce KMK 32. maddesinin aşağıdaki maddesini hatırlatmak faydalı olacaktır. Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli...

Geçmişte ve günümüzde apartman yönetiminin komşular arasında değişimi yada emekli birinin bu iş ile görevlendirilmesi gelenek haline gelmiştir. Ancak çoğu kişinin yöneticilik işinin kanunlara uygun olarak değil de komşuluk kurallarına uygun olarak yaptığı gözlemlenmektedir. Hiç kimsenin şikayeti yada itirazı olmadığı durumlarda yıllarca bu düzen devam etmektedir. Ancak ne zaman aykırı bir ses yükselse işin ahengi...

Sosyal hayatta ya da resmi işlerde herhangi bir sorun, anlaşmazlık ya da haksızlık yaşanması durumunda bu sorunlar kanunlara uygun olacak şekilde mahkemelerde çözüme kavuşturulur. Herhangi bir nedenden dolayı kendisine dava açılmış olan bir kişi kendisini en iyi şekilde savunacak bir avukat arayışına girer. Aynı şekilde uğradığı bir haksızlık sonuncu hakkını aramak isteyen ya da bir...

Günümüz Türkiye’si bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde devletin yönetim süreci, resmi işler, sosyal hayatta uyulması gereken kurallar ve anlaşmazlıklar belirlenen kanunlar dahilinde çözülmektedir. Bu nedenle insanlar herhangi bir anlaşmazlık yaşadıklarında adalet sistemine başvurarak sorunlarının çözülmesini ister. Bu başvuruları ise avukatlar aracılığı ile yaparlar. İşte Ankara yada İstanbul gibi büyük şehirlerde şehirleşme ve toplu yaşamın alanlarının...

Bina Yönetimi inşaat sektörünün gelişmesiyle ortaya çıkan toplu yaşamın artmasıyla ihtiyaç duyulan bir yönetim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle blok yapılaşmanın ortaya çıkmasıyla komşular arasındaki anlaşmazlıkların veya kayırmaların ortaya çıkmasıyla Profesyonel Bina Yönetimleri de yaşamımıza girmeye başlamıştır. Site Yönetimi, Apartman Yönetimi, İş Merkezi Yönetimi, AVM Yönetimi gibi yaşam alanlarımıza göre de şekillenmiş olup Kat Mülkiyeti...

Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarının giderlerinin karşılanması için aidat toplanması kaçınılmazdır. Bu yazımızda aidatların nasıl belirlendiği ve hesaplandığı, bağımsız bölümlere (daire, dükkan, depo v.s) nasıl paylaştırıldığı hakkında özet bilgiler yer almaktadır. Aidatın Belirlenmesi Aidatın Belirlenmesinde taşınmazın giderleri dikkate alınmaktadır. Bu giderler yönetim, kapıcı, güvenlik, temizlik, asansör, elektrik vs. gibi yaşamın devam etmesi için...

İşletme Projesi, Apartman ve Site gibi kat mülkiyetine göre yönetilen toplu yaşam alanlarında ana taşınmazın bir yıllık giderlerin karşılanması için ihtiyaç duyulan tutarın belirlenmesi için hazırlanması gereken bir projedir. İşletme projesi hazırlanmadan avans payı, yani aidatların hesaplanması mümkün değildir. İşletme Projesinin Hazırlanması Eğer hazırlanmış bir işletme projesi yoksa Kat Mülkiyeti kanuna göre yöneticinin derhal işletme...

https://kubrayildiz.av.tr/wp-content/uploads/2020/02/LOGO-YAZI-3.gif
Hacettepe Mah. Öksüzler Sok. No:37 Hamamönü Altındağ / ANKARA
info@kubrayildiz.av.tr