Çekişmeli Boşanma Nedir?

Günümüzde insan ilişkilerinin önemi bizler için en temel noktalardan birini oluşturmaktadır. Çünkü bu gerek iş faaliyetlerinde ve gerekse de yaşamımızı paylaşacağımız insanla bir arada olabilmemiz konusunda önemli temel bir etkendir. Ancak yaşamımız boyunca her şeyin bozulmadan yolunda gitmesini beklemek pek tabi mümkün olmayabiliyor. Bir noktada eşler arasında bazı anlaşmazlıklar çıkıyor. Daha sonra bu durum çözüme kavuşturulması gereken birtakım hukuki gerekliliklerin uygulanmasına ihtiyaç duyuyor. Tüm bunların neticesinde de davalar, devletlerin hukuki kuralları çerçevesinde bir netliğe kavuşarak resmi bir sonuca ulaşıyor. Evlilik bir insanın yaşamındaki en özel süreçlerinden biridir. İnsanlar doğal olarak bu birlikteliklerinde mutlu ve güzel bir hayatı yaşamayı isterler. Ancak yaşamda tüm beklentilerimizin her zaman istediğimiz gibi gitmeyebileceği gerçeğini göz önüne alırsak evliliklerde de birtakım anlaşmazlıkların oluşabileceğini öngörebiliriz. Evet, bir şekilde insanlar bu süreçlerinde de anlaşamayabilir ve bu durum hukuki bir boyuta taşınabilir. Bu durumda da çekişmeli boşanma gibi birçok hukuki dava türü ile karşılaşmamız olası bir hale gelir. Bu boşanma türü kişilerin arasında herhangi bir şekilde anlaşamadıkları durumlarda başvurabileceği bir dava çeşididir. Belli başlı bazı kriterlere dayanan bu davalar evli çiftlerde her iki tarafında en uygun şekilde bir sonuç alabilmesini sağlayan hukuki bir prosedürdür.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davaların İşleyişi

Hukuki kurallar çerçevesinde bir davanın türüne göre farklı uygulamalar ve farklı mahkeme kararları işlev görür. Evlilik hayatında ayrılma kararı alan çiftler içinde çekişmeli boşanma davalarında aile mahkemeleri karar bildirmektedir. Aile mahkemelerinde boşanmadan dolayı ortaya çıkan çiftler arasındaki mal paylaşımı, eğer varsa çocuklarına ait velayetin kimde olması gerektiği gibi konular bu aşamada bir netlik kazanır. Ayrıca bu mahkemeler şiddet gibi olumsuz olayların yaşanmasına bir önlem teşkil eden kanuni uygulamalarla gerekli düzenlemeleri yapmaya çalışır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmetleri

Herhangi bir davanın etkin bir şekilde sonuçlanabilmesi için bilgi ve tecrübeye sahip bir avukatın desteğini almanız gerekir. Çünkü avukatlar her türden davanın çözülmesi noktasında hukuki olarak yetkilendirilmiş kimselerdir. Onların bilgisi ve öngörüleri dâhilinde bir davanın gereklilikleri yerine getirilir. Bu sayede de eşler arasındaki hukuki süreç etkin bir şekilde sonuca ulaştırılmaya çalışılır. Özellikle insanlar için hassas olan çekişmeli boşanma davalarının da hassasiyetle yürütülmesi önemlidir. Avukatlar bu türden davalarınız için sizlere gerekli hukuki desteği sağlamak üzere hizmet vermekte olup yasal haklarınızı korumak için eşlere destek olurlar.