Site icon Ankara Avukat Kübra YILDIZ ÇOLAK

Kıdem Tazminatı

Herkes yaşamını sürdürebilmek için çalışmak zorundadır. Kişiler gerek kendi işlerini yaparak gerekse de başkalarını yanında çalışarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu çalışmalar her zaman uzun süreli olmamakta, bazen işverenler tarafından bilinçli olarak işten çıkarılmalar meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra kişiler yasal hakları gereği de kendileri işten ayrılmaktadırlar. İşten ayrılma neticesinde ise İş Hukukunu ilgilendiren Kıdem Tazminatı kavramı ortaya çıkmaktadır. Tazminata hak Kazanılması belirli süre ve şartlara tabi olup, her işten çıkarılma yada işten ayrılma nedeniyle işçiye bu tazminat ödenmez. Dava açılmadan önce işçi yada Avukat tarafından Arabulucu müessesine başvurularak gerekli talepler belirtilmelidir. Eğer buna rağmen ödeme yapılmıyor ise İş Mahkemelerinde dava açılmalıdır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İş Kanununa göre hizmet veren işçinin kanunda belirtilen süre boyunca çalışması sonucunda emekliliğe hak kazandığı süreyi doldurması, kanunda belirtilen nedenlerden dolayı işinden ayrılması yada işine son verilmesi halinde kazandığı ve iş veren tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır.  Açıklandığı üzere işçinin kıdem tazminatı hak edebilmesi için belirli bir süre çalışılmış olması gerekmektedir. Bu süreler İş Kanunuyla belirlenmektedir. Eğer bu sürelerde bir çalışma yok ise işçinin herhangi bir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu sebeple açılan davalar işçi aleyhine sonuçlanacağından dikkatli olunmalıdır. Davalar avukat tarafından takip edilecekse gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak verilmelidir.

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı için Hak Kazanma

Öncelikli şartlardan biri işçinin haksız yere işten çıkarılmasıdır. Bunun yanı sıra askere gitme, emeklilik süresini doldurma, bayanlarda evlenme gibi nedenlerden dolayı da kıdem tazminatı ödenmektedir. Kanunda sayılan haklı nedenle fesihlerde Kıdem Tazminatı ödenmez. İşçinin hak kazanması için en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Yalnızca Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde tazminat ödenmekte olup 1 yılın altında çalışmalarda ve Belirli Süreli iş sözleşmelerinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanılamaz. Eğer tazminata hak kazanılıyor ise işçinin çalıştığı yer yada işverenin adresinde öncelikle arabulucuya başvurularak süreç başlatılır. Örneğin işveren İstanbul ilinde ancak İşçi Ankara ilinde çalışmışsa Başvuru Ankara yada İstanbul da yapılabilir. Yapılan başvuru neticesinde Eğer tarafından bir anlaşma sağlanırsa ödeme alınır. Ancak herhangi bir anlaşma sağlanamaz ise İş Mahkemelerinde dava açılmalıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Miktar her yıl için işçinin bir aylık brüt maaşına işveren tarafından işçiye ödenen sosyal yardımların ilave edilmesiyle hesaplanır. Hesaplanan tutardan ise Damga Vergisi düşülür. Her yıl için hesaplanan bu tutar ödenir. Kıdem Tazminatı hesaplanırken işçinin aylık brüt ücreti en yüksek memur maaşının üzerinde olamaz, üzerindeyse sınır olarak en yüksek memur maaşı dikkate alınır. Faiz oranı Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranıdır. Ödenmeyen tutara fesih tarihinden itibaren belirtilen oranda faiz işletilir.

Exit mobile version