Trafik Kazaları Tazminat Davaları

Trafik Kazalarında Tazminat hangi koşullarda talep edilebilir, hangi zaralar tazmin edilebilir, yazımızda bu konulardan bahsedeceğiz. Kazaların yaşanmamasını hepimizin umut etsek te da sonuçlarında geride kalanların acılarının biran olsa da dindirilmesi, kaza sonucu maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi gerekmektedir.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat

Trafik Kazalarında maddi tazminat, bir çok konu başlığı altında incelenebilmektedir. Kısaca bu alt başlıkları sıralamak gerekise;

Araçlara Gelen Zararlar

Araçların uğradığı zararın tazmini için öncelikli olarak aracın kazadan önceki durumu tespit edilir. Kaza sonrası davaya konu araçta meydana gelen zarar tespit edildikten sonra tespit edilen bedel tazminata konu olmaktadır. Bu sayede kaza sonucunda araçta oluşan zarar kusurlu tarafça giderilmek zorundadır. Eğer kaza sonrasında araçta oluşan hasar aracın değer kaybına neden olmuşsa bu kayıp için de dava açılmalıdır.

Kişilerin İleriki Yaşamlarına Ait Zararlar

Kuşkusuz ki yaşanılan kaza sonucunda kısmende olsa kişilerin yaralanmaları sonucu ileriki yaşamlarında, meslek hayatlarında işini gerektiği gibi yapamaması söz konusu olabilmektedir. Örnek olarak Ankara da kaza sonucu parmaklarını kaybeden bir avukat, mesleğini gerektiği gibi icra edemeyeceğinden yaşına, kazancına ve yaşadığı yere göre gerekli tazminat hesabı yapılarak kusurlu taraftan talep edilebilmektedir.

Bu zarar kişinin çalışma yaşamını kısmen etkileyebileceği gibi tamamen çalışamaz duruma da yol açabileceğinden bu durumlara karşı farklı hesaplama yöntemleri uygulanmaktadır.

Hastane ve Protez Giderleri

Hastane ve Protez giderleri için de açılan davada talep edilebilmektedir. Bu sayede kaza sonucu vücut bütünlüğünde eksilme yaşayan kişilerin protez ve tedavi giderleri de tazminat davasında talep edilebilmektedir. Bu sayede kişilerin mağduriyetleri kısmen de olsa giderilmektedir.

Trafik Kazalarında Ölüm Halinde Tazminat Davası

Trafik Kazalarında Ölüm sonrası diğer tazminat davası diğer davalardan kısmen de olsa farklılık arz etmektedir. Trafik Kazalarında Ölüm Sonrası kişinin bakmak sorunda oldukları kişiler bu davaya açarak ölen kişinin yaşamı boyunca elde edebileceği geliri payları oranında talep edebilmektedirler.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

Kaza sonucu ölen kişilerin yakınları maddi taleplerinin yanı sıra manevi olarak ta tazminat davası açabilemektedirler. Bu sebeple maddi ve manevi tazminatın aynı davada açılması olayın ayrı ayrı değerlendirilmeden tek bir davada incelenmesi açısından kolaylık sağlayacaktır.

Trafik Kazalarında Tazminatta Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Trafik Kazalarında Tazminatta gerek zorunlu trafik sigortası, gerekse de kasko olan araçların tazminatları limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Bu sebeple dava açan kişilerin dava açarken karşı tarafın sigorta şirketini de davaya dahil etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan tazminat türlerine ilişkin davaları kişiler tarafından açılabileceği gibi avukat tarafından da açılabilmektedir. Bu sayede ölüm sonucu kişinin ardında kalan yakınlarının avukatlara vekalet vermesi ile dava avukat eşliğinde takip edilecektir.